Chuẩn chỉnh nghĩa là gì – Văn Hóa Học

Chuẩn chỉnh là gì

Vào thế kỷ 16, trong thời kỳ chiến tranh, với sự giao lưu với phương Tây, từ quốc gia (bảng chữ cái latin) đã được hình thành bởi các jesuits trong quá trình truyền giáo tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của người Bồ Đào Nha. Francisco de Pina là nhà truyền giáo đầu tiên nói thông thạo tiếng Việt, ông bắt đầu xây dựng phương pháp ghi âm tiếng Việt bằng chữ cái Latinh. [17] Cuối thế kỷ 18, ở Nam Kỳ có một cuộc chỉnh lý khiến chữ quốc ngữ gần giống chữ quốc ngữ hiện nay [18]. các tín hữu công giáo Nam Kỳ đã biên soạn một cuốn từ điển về chữ quốc ngữ, dưới sự điều phối của giám mục Pierre pigneau de behaviorine. [19] Dựa trên bản thảo này, giáo sĩ Jean-Louis Taberd đã hiệu đính và xuất bản vào năm 1838. [20] năm 1865, tờ Gia Định Báo, tờ báo Việt Nam đầu tiên dùng chữ quốc ngữ, ra đời. [21] Trong thời kỳ Pháp thuộc này, giáo dục ngôn ngữ cho người Việt Nam bao gồm chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, dần dần nghiêng về chữ Quốc ngữ do có những nét tương đồng với tiếng Pháp. Ngày 22 tháng 2 năm 1869, Phó đô đốc Marie Gustave Hector Ohier ký quyết định buộc sử dụng chữ quốc ngữ thay thế chữ Hán và danh mục trong các công văn ở miền Nam. [22] Ngày 6 tháng 4 năm 1878, thống đốc Nam Việt Nam ký quyết định theo đó 4 năm (đến 1882) phải đổi hoàn toàn chữ quốc ngữ. [23] chính tả chữ quốc ngữ chủ yếu là cách viết chữ, sử dụng các ký tự tuân theo các nguyên tắc chính tả của Pháp và chính tả của Bồ Đào Nha, hình thức phương Tây đã được phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới cùng chiều hướng xâm lược của thực dân phương Tây. đồng thời tăng vốn từ vựng, kể cả việc phiên âm các ngôn ngữ phương Tây, chủ yếu từ tiếng Pháp, thường được sử dụng bởi tầng lớp thành thị không thông thạo chữ Hán; phiên âm các từ phương Tây sang Hán Việt, cả hai đều trở thành từ mượn mới. [24] chính tả của các âm tiết chưa được thống nhất.

phiên bản hiện đại

Trong nửa đầu thế kỷ 20, với những sự kiện như học sinh bỏ thi và việc hình thành hệ thống dạy học ngôn ngữ, chữ quốc ngữ dần trở thành chữ viết dân gian, được phổ biến rộng rãi và hoàn thiện nội dung. Có thể kể đến các tổ chức như Đông Kinh Nghĩa Thục, Văn Đoàn Tự Lực, Hội Trí Tri, Hội Truyền bá Quốc ngữ tích cực gây ảnh hưởng ngôn ngữ, Hội Truyền bá đã giúp 70.000 người biết chữ vào năm 1945. [25] Chính tả tiếng Việt thời kỳ này có sự khác biệt trong cách viết ghi âm, cách dùng ký tự so với bây giờ, chẳng hạn trong tác phẩm “Đoản khách mệnh” [chú thích 4] của Nguyễn ái quốc, trong đó sử dụng nhiều dấu gạch ngang. ngôn ngữ. từ ghép như tự do, việt nam, chính phủ. năm 1945, cách mạng tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, phổ cập giáo dục chống nạn mù chữ, [26] dùng chữ quốc ngữ làm chữ viết chung. [27] [28] Sau đó trong thời kỳ chiến tranh việt nam bị chia cắt làm đôi, phía bắc là dân chủ cộng hòa, phía nam là việt nam cộng hòa, có sự khác biệt về chính tả cả về cách phát âm, cách viết và cách ghi chữ.

Việt Nam được thống nhất vào năm 1975, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập vào năm 1976. Công việc tiêu chuẩn hóa hình ảnh bắt đầu để thống nhất sự khác biệt giữa hai miền. Ngày 30 tháng 11 năm 1980, Bộ Giáo dục [chú thích 5] và Ủy ban Khoa học Xã hội đã ban hành một loạt quy định về chính tả tiếng Việt. Ngày 1 tháng 7 năm 1983, Hội đồng tiêu chuẩn hóa chính tả và Hội đồng tiêu chuẩn hóa thuật ngữ đã ban hành nghị quyết về chính tả và thuật ngữ tiếng Việt, tập trung vào việc khẳng định lại quy định năm 1980, bổ sung các chi tiết và điều chỉnh các quy định đó. năm 1984, quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Quy định về chính tả tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt [chú thích 6] được ban hành và là quy định pháp lý đầu tiên về chính tả tiếng Việt. thời cận đại, có nhiều vấn đề về chính tả Việt Nam đang gây tranh cãi, nhiều đề tài nghiên cứu về chính tả học. trong các từ điển chính tả tiếng Việt đã xuất bản, từ điển năm 2020 của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải thu hồi do “thấy quan điểm của tác giả về một số mục từ không phù hợp với chính tả hiện hành”. [29] sự khác biệt về chữ viết, ký tự và thậm chí cả cách viết hoa vẫn tồn tại trong nhiều bản thảo. Mục tiêu đang được đặt ra là chuẩn hóa chính tả tiếng Việt, thống nhất chữ viết và đưa vào các văn bản pháp luật ở Việt Nam. [30] [note 7]

Ngày 19 tháng 1 năm 2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2011 / tt-bnv: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình văn bản hành chính [31]; Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Nghị định 30/2020 / nĐ-cp về công tác hành chính [32]. Hai văn bản quy phạm pháp luật này điều chỉnh việc viết chính tả văn bản, có ảnh hưởng quyết định đến chính tả của Việt Nam. hiện tại nó tuân theo nghị định 30/2020 / nĐ-cp.

chỉnh sửa quy tắc chính tả

một số vấn đề về chính tả [sửa

xem thêm chỉnh sửa

chỉnh sửa nhận xét

read moreedit

chỉnh sửa liên kết bên ngoài