Liên hệ

Thông tin liên hệ:
1. Trụ sở Hà Nội

2. Trụ sở Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh.
70 Bình luận

 1. Dương Hoàng Giang July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 2. Vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 3. ngô khắc hưng July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 4. vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 5. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 6. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 7. Hoang Hien July 9, 2017
  • Huệ Nguyễn July 10, 2017
 8. van June 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 1, 2017
 9. trần thanh trúc June 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 29, 2017
 10. Pham tuan June 25, 2017
  • Huệ Nguyễn June 26, 2017
 11. Ngọc Quỳnh June 16, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 12. Son June 11, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 13. Thuy June 5, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 14. Chau June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 15. Nguyễn Thị Hạnh June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 16. nguyen huu quang June 2, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 17. Dang thang June 2, 2017
 18. Nguyễn Thị Thúy Tâm May 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 19. Thanh May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 20. Tuan May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 21. Minh Nhật May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 22. Sang May 19, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 23. Nguyễn manh Cuơng May 13, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 24. Quyên May 8, 2017
 25. Tuấn May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 26. nam May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 27. Thành May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 28. Nguyễn Văn huy May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 29. Dang thang May 3, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 30. Nguyễn Thanh Nam April 29, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 31. Hominhduc April 25, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 32. NGUYEN THI PHUC April 20, 2017
 33. Đặng Hùng Cường March 7, 2017
 34. Mr. Hòa March 5, 2017
 35. Thanh March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 36. nguyễn hữu giáp March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 37. Vũ Thị Ngà March 2, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017

Bình luận