Liên hệ

Thông tin liên hệ:
1. Trụ sở Hà Nội

2. Trụ sở Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh.
139 Bình luận

 1. Nguyễn Văn Sự October 18, 2017
  • Huệ Nguyễn October 19, 2017
 2. Lê văn thành October 18, 2017
  • Huệ Nguyễn October 18, 2017
 3. NGUYỄN THANH October 17, 2017
  • Huệ Nguyễn October 18, 2017
 4. Diễm Quỳnh October 17, 2017
  • Huệ Nguyễn October 17, 2017
 5. Hieu October 10, 2017
  • Huệ Nguyễn October 11, 2017
 6. Nguyễn Huấn October 6, 2017
  • Huệ Nguyễn October 11, 2017
 7. Phạm Thi Hảo September 26, 2017
  • Huệ Nguyễn September 30, 2017
 8. Phạm Mỹ Văn September 21, 2017
  • Huệ Nguyễn September 21, 2017
 9. Phạm Thị Phương September 1, 2017
  • Huệ Nguyễn September 5, 2017
 10. Lê Phong August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 11. ĐINH THỊ BẮC August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 12. Dũng August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 13. Nguyễn Thị Hoài August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 14. Huyen August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 15. Phạm Văn Dũng August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 16. Nguyễn Văn Phước August 22, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 17. nguyễn tiến hiệp August 20, 2017
  • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 18. phùng anh tuấn August 9, 2017
  • Huệ Nguyễn August 9, 2017
 19. nguyễn minh quang August 6, 2017
  • Huệ Nguyễn August 7, 2017
 20. Kiều Thảo August 1, 2017
  • Huệ Nguyễn August 1, 2017
 21. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 22. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 23. Nguyễn Gia Đoàn July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Phan đường August 21, 2017
    • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 24. Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
 25. Trần Thanh Xuân July 26, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 26. Hùng Lê July 25, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 27. Linh July 24, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 28. Chinh July 23, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 29. Huyền July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 30. nguyen thanh hoai em July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 31. nguyễn trung dũng July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 32. Nguyen thi binh hien July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
   • Bui thu hang July 30, 2017
    • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 33. Dương Hoàng Giang July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 34. Vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 35. ngô khắc hưng July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 36. vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 37. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 38. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 39. Hoang Hien July 9, 2017
  • Huệ Nguyễn July 10, 2017
 40. van June 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 1, 2017
 41. trần thanh trúc June 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 29, 2017
 42. Pham tuan June 25, 2017
  • Huệ Nguyễn June 26, 2017
 43. Ngọc Quỳnh June 16, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 44. Son June 11, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 45. Thuy June 5, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 46. Chau June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 47. Nguyễn Thị Hạnh June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 48. nguyen huu quang June 2, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 49. Dang thang June 2, 2017
 50. Nguyễn Thị Thúy Tâm May 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 51. Thanh May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 52. Tuan May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 53. Minh Nhật May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 54. Sang May 19, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 55. Nguyễn manh Cuơng May 13, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 56. Quyên May 8, 2017
 57. Tuấn May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 58. nam May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 59. Thành May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 60. Nguyễn Văn huy May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 61. Dang thang May 3, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 62. Nguyễn Thanh Nam April 29, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 63. Hominhduc April 25, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 64. NGUYEN THI PHUC April 20, 2017
 65. Đặng Hùng Cường March 7, 2017
 66. Mr. Hòa March 5, 2017
 67. Thanh March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 68. nguyễn hữu giáp March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 69. Vũ Thị Ngà March 2, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017

Bình luận