Thông tin liên hệ:

1. Trụ sở Hà Nội

Địa chỉ an cốt nam miền bắc

2. Trụ sở Sài Gòn

Địa chỉ an cốt nam Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh.