Liên hệ

Thông tin liên hệ:

1. Trụ sở Hà Nội

2. Trụ sở Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh. Bưu phẩm đảm bảo dấu niêm phong rõ ràng, chắc chắn. 
170 Bình luận

 1. Nguyễn lục duy Khôi April 11, 2019
 2. Lê Trọng Đại March 7, 2018
  • Huệ Nguyễn March 8, 2018
 3. Nguyen thanh trung March 1, 2018
  • Huệ Nguyễn March 5, 2018
 4. Hoài Phong February 17, 2018
  • Huệ Nguyễn February 22, 2018
 5. Ng Thế Hưng February 11, 2018
  • Huệ Nguyễn February 22, 2018
 6. Nguyen Ngoc Sinh February 3, 2018
  • Huệ Nguyễn February 5, 2018
 7. Viet January 31, 2018
  • Huệ Nguyễn January 31, 2018
 8. Lương Thu December 15, 2017
  • Huệ Nguyễn December 21, 2017
 9. December 15, 2017
  • Huệ Nguyễn December 21, 2017
 10. Le huynh le December 14, 2017
  • Huệ Nguyễn December 21, 2017
 11. Vũ Thị Thanh Huế November 30, 2017
  • Huệ Nguyễn December 1, 2017
 12. nguyễn ngọc hà November 26, 2017
  • Huệ Nguyễn December 1, 2017
 13. Chu thu Hằng November 3, 2017
  • Huệ Nguyễn November 4, 2017
 14. nga November 3, 2017
  • Huệ Nguyễn November 3, 2017
 15. Toi Nguyen Thi Lien -Nhu Xuan -Thanh Hoa October 24, 2017
  • Huệ Nguyễn October 24, 2017
 16. Nguyễn Văn Sự October 18, 2017
  • Huệ Nguyễn October 19, 2017
  • Nguyễn Hồng October 22, 2017
   • Huệ Nguyễn October 23, 2017
 17. Lê văn thành October 18, 2017
  • Huệ Nguyễn October 18, 2017
 18. NGUYỄN THANH October 17, 2017
  • Huệ Nguyễn October 18, 2017
 19. Diễm Quỳnh October 17, 2017
  • Huệ Nguyễn October 17, 2017
 20. Hieu October 10, 2017
  • Huệ Nguyễn October 11, 2017
 21. Nguyễn Huấn October 6, 2017
  • Huệ Nguyễn October 11, 2017
 22. Phạm Thi Hảo September 26, 2017
  • Huệ Nguyễn September 30, 2017
 23. Phạm Mỹ Văn September 21, 2017
  • Huệ Nguyễn September 21, 2017
 24. Phạm Thị Phương September 1, 2017
  • Huệ Nguyễn September 5, 2017
 25. Lê Phong August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 26. ĐINH THỊ BẮC August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 27. Dũng August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 28. Nguyễn Thị Hoài August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 29. Huyen August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 30. Phạm Văn Dũng August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 31. Nguyễn Văn Phước August 22, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 32. nguyễn tiến hiệp August 20, 2017
  • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 33. phùng anh tuấn August 9, 2017
  • Huệ Nguyễn August 9, 2017
 34. nguyễn minh quang August 6, 2017
  • Huệ Nguyễn August 7, 2017
 35. Kiều Thảo August 1, 2017
  • Huệ Nguyễn August 1, 2017
 36. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 37. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 38. Nguyễn Gia Đoàn July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Phan đường August 21, 2017
    • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 39. Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
 40. Trần Thanh Xuân July 26, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 41. Hùng Lê July 25, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 42. Linh July 24, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 43. Chinh July 23, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 44. Huyền July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 45. nguyen thanh hoai em July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 46. nguyễn trung dũng July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 47. Nguyen thi binh hien July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
   • Bui thu hang July 30, 2017
    • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 48. Dương Hoàng Giang July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 49. Vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 50. ngô khắc hưng July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 51. vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 52. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 53. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 54. Hoang Hien July 9, 2017
  • Huệ Nguyễn July 10, 2017
 55. van June 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 1, 2017
 56. trần thanh trúc June 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 29, 2017
 57. Pham tuan June 25, 2017
  • Huệ Nguyễn June 26, 2017
 58. Ngọc Quỳnh June 16, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 59. Son June 11, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 60. Thuy June 5, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 61. Chau June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 62. Nguyễn Thị Hạnh June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 63. nguyen huu quang June 2, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 64. Dang thang June 2, 2017
 65. Nguyễn Thị Thúy Tâm May 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 66. Thanh May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 67. Tuan May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 68. Minh Nhật May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 69. Sang May 19, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 70. Nguyễn manh Cuơng May 13, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 71. Quyên May 8, 2017
 72. Tuấn May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 73. nam May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 74. Thành May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 75. Nguyễn Văn huy May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 76. Dang thang May 3, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 77. Nguyễn Thanh Nam April 29, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 78. Hominhduc April 25, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 79. NGUYEN THI PHUC April 20, 2017
 80. Đặng Hùng Cường March 7, 2017
 81. Mr. Hòa March 5, 2017
 82. Thanh March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 83. nguyễn hữu giáp March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 84. Vũ Thị Ngà March 2, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017

Bình luận