Liên hệ

Thông tin liên hệ:
1. Trụ sở Hà Nội

2. Trụ sở Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh.
151 Bình luận

 1. Vũ Thị Thanh Huế November 30, 2017
  • Huệ Nguyễn December 1, 2017
 2. nguyễn ngọc hà November 26, 2017
  • Huệ Nguyễn December 1, 2017
 3. Chu thu Hằng November 3, 2017
  • Huệ Nguyễn November 4, 2017
 4. nga November 3, 2017
  • Huệ Nguyễn November 3, 2017
 5. Toi Nguyen Thi Lien -Nhu Xuan -Thanh Hoa October 24, 2017
  • Huệ Nguyễn October 24, 2017
 6. Nguyễn Văn Sự October 18, 2017
  • Huệ Nguyễn October 19, 2017
  • Nguyễn Hồng October 22, 2017
   • Huệ Nguyễn October 23, 2017
 7. Lê văn thành October 18, 2017
  • Huệ Nguyễn October 18, 2017
 8. NGUYỄN THANH October 17, 2017
  • Huệ Nguyễn October 18, 2017
 9. Diễm Quỳnh October 17, 2017
  • Huệ Nguyễn October 17, 2017
 10. Hieu October 10, 2017
  • Huệ Nguyễn October 11, 2017
 11. Nguyễn Huấn October 6, 2017
  • Huệ Nguyễn October 11, 2017
 12. Phạm Thi Hảo September 26, 2017
  • Huệ Nguyễn September 30, 2017
 13. Phạm Mỹ Văn September 21, 2017
  • Huệ Nguyễn September 21, 2017
 14. Phạm Thị Phương September 1, 2017
  • Huệ Nguyễn September 5, 2017
 15. Lê Phong August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 16. ĐINH THỊ BẮC August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 17. Dũng August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 18. Nguyễn Thị Hoài August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 19. Huyen August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 20. Phạm Văn Dũng August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 21. Nguyễn Văn Phước August 22, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 22. nguyễn tiến hiệp August 20, 2017
  • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 23. phùng anh tuấn August 9, 2017
  • Huệ Nguyễn August 9, 2017
 24. nguyễn minh quang August 6, 2017
  • Huệ Nguyễn August 7, 2017
 25. Kiều Thảo August 1, 2017
  • Huệ Nguyễn August 1, 2017
 26. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 27. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 28. Nguyễn Gia Đoàn July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Phan đường August 21, 2017
    • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 29. Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
 30. Trần Thanh Xuân July 26, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 31. Hùng Lê July 25, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 32. Linh July 24, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 33. Chinh July 23, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 34. Huyền July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 35. nguyen thanh hoai em July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 36. nguyễn trung dũng July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 37. Nguyen thi binh hien July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
   • Bui thu hang July 30, 2017
    • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 38. Dương Hoàng Giang July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 39. Vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 40. ngô khắc hưng July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 41. vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 42. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 43. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 44. Hoang Hien July 9, 2017
  • Huệ Nguyễn July 10, 2017
 45. van June 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 1, 2017
 46. trần thanh trúc June 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 29, 2017
 47. Pham tuan June 25, 2017
  • Huệ Nguyễn June 26, 2017
 48. Ngọc Quỳnh June 16, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 49. Son June 11, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 50. Thuy June 5, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 51. Chau June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 52. Nguyễn Thị Hạnh June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 53. nguyen huu quang June 2, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 54. Dang thang June 2, 2017
 55. Nguyễn Thị Thúy Tâm May 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 56. Thanh May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 57. Tuan May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 58. Minh Nhật May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 59. Sang May 19, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 60. Nguyễn manh Cuơng May 13, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 61. Quyên May 8, 2017
 62. Tuấn May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 63. nam May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 64. Thành May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 65. Nguyễn Văn huy May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 66. Dang thang May 3, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 67. Nguyễn Thanh Nam April 29, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 68. Hominhduc April 25, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 69. NGUYEN THI PHUC April 20, 2017
 70. Đặng Hùng Cường March 7, 2017
 71. Mr. Hòa March 5, 2017
 72. Thanh March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 73. nguyễn hữu giáp March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 74. Vũ Thị Ngà March 2, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017

Bình luận