Liên hệ

Thông tin liên hệ:
1. Trụ sở Hà Nội

2. Trụ sở Sài Gòn

Những bệnh nhân không có điều kiện đến nhà thuốc tại Hà Nội và Sài Gòn, nhà thuốc có thể chuyển phát thuốc theo đường xe khách hoặc chuyển phát nhanh.
125 Bình luận

 1. Phạm Mỹ Văn September 21, 2017
  • Huệ Nguyễn September 21, 2017
 2. Phạm Thị Phương September 1, 2017
  • Huệ Nguyễn September 5, 2017
 3. Lê Phong August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 4. ĐINH THỊ BẮC August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 5. Dũng August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 6. Nguyễn Thị Hoài August 28, 2017
  • Huệ Nguyễn August 29, 2017
 7. Huyen August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 8. Phạm Văn Dũng August 25, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 9. Nguyễn Văn Phước August 22, 2017
  • Huệ Nguyễn August 26, 2017
 10. nguyễn tiến hiệp August 20, 2017
  • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 11. phùng anh tuấn August 9, 2017
  • Huệ Nguyễn August 9, 2017
 12. nguyễn minh quang August 6, 2017
  • Huệ Nguyễn August 7, 2017
 13. Kiều Thảo August 1, 2017
  • Huệ Nguyễn August 1, 2017
 14. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 15. Chu Bá Quyêt July 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 16. Nguyễn Gia Đoàn July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Phan đường August 21, 2017
    • Huệ Nguyễn August 25, 2017
 17. Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
  • Huệ Nguyễn July 28, 2017
   • Huỳnh Tấn Đạt July 28, 2017
 18. Trần Thanh Xuân July 26, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 19. Hùng Lê July 25, 2017
  • Huệ Nguyễn July 26, 2017
 20. Linh July 24, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 21. Chinh July 23, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 22. Huyền July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 23. nguyen thanh hoai em July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 24. nguyễn trung dũng July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
 25. Nguyen thi binh hien July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 24, 2017
   • Bui thu hang July 30, 2017
    • Huệ Nguyễn July 31, 2017
 26. Dương Hoàng Giang July 22, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 27. Vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 28. ngô khắc hưng July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 29. vân July 21, 2017
  • Huệ Nguyễn July 22, 2017
 30. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 31. Hiền July 19, 2017
  • Huệ Nguyễn July 19, 2017
 32. Hoang Hien July 9, 2017
  • Huệ Nguyễn July 10, 2017
 33. van June 30, 2017
  • Huệ Nguyễn July 1, 2017
 34. trần thanh trúc June 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 29, 2017
 35. Pham tuan June 25, 2017
  • Huệ Nguyễn June 26, 2017
 36. Ngọc Quỳnh June 16, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 37. Son June 11, 2017
  • Huệ Nguyễn June 16, 2017
 38. Thuy June 5, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 39. Chau June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 5, 2017
 40. Nguyễn Thị Hạnh June 3, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 41. nguyen huu quang June 2, 2017
  • Huệ Nguyễn June 3, 2017
 42. Dang thang June 2, 2017
 43. Nguyễn Thị Thúy Tâm May 29, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 44. Thanh May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 45. Tuan May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 46. Minh Nhật May 24, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 47. Sang May 19, 2017
  • Huệ Nguyễn June 1, 2017
 48. Nguyễn manh Cuơng May 13, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 49. Quyên May 8, 2017
 50. Tuấn May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 51. nam May 7, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 52. Thành May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 53. Nguyễn Văn huy May 6, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 54. Dang thang May 3, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 55. Nguyễn Thanh Nam April 29, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 56. Hominhduc April 25, 2017
  • Nguyen Truong May 15, 2017
 57. NGUYEN THI PHUC April 20, 2017
 58. Đặng Hùng Cường March 7, 2017
 59. Mr. Hòa March 5, 2017
 60. Thanh March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 61. nguyễn hữu giáp March 4, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017
 62. Vũ Thị Ngà March 2, 2017
  • Nguyen Truong March 13, 2017

Bình luận