Biển số xe của các huyện ở Bắc Giang mới nhất 2023 – CAPAPHAM

Biển số 98 ở đâu

[CPP] Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Bắc Giang? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe (xe máy, xe hơi…) các huyện tại Bắc Giang để bạn tiện tra cứu huyện nào có những biển số nào.

Ngày 04/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA (một số điều khoản đã được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017) quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Danh sách Biến số xe tại các huyện Bắc Giang

Theo đó, ký hiệu biển (bảng) số xe các tỉnh thành trên cả nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Phụ lục 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA. Cụ thể là:

Theo quy định tại số thứ tự 63 Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an thì ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô tỉnh Bắc Giang là 98. Như vậy, Biển số xe 98 do Phòng CSGT công an tỉnh Bắc Giang quản lý và cấp cho các phương tiện trên địa bàn tỉnh.

Sau đây là danh sách tất cả Biển số xe (Dân sự) của các huyện Bắc Giang (Biển số xe của Doanh nghiệp, Cá nhân):

 • Danh sách Biển số xe của các huyện ở Bắc Giang:
 • Danh sách Biển số xe mô tô (xe máy) của các huyện Bắc Giang:
  • Thành phố Bắc Giang: 98-B1
  • Huyện Hiệp Hòa: 98-D1
  • Huyện Việt Yên: 98-K1
  • Huyện Lạng Giang: 98-M1
  • Huyện Lục Nam: 98-F1
  • Huyện Tân Yên: 98-H1
  • Huyện Yên Thế: 98-C1
  • Huyện Yên Dũng: 98-G1
  • Huyện Sơn Động: 98-L1
  • Huyện Lục Ngạn: 98-E1
 • Ký hiệu biển số xe ô tô ở tỉnh Bắc Giang bao gồm: 98A, 98B, 98C, 98D, 98LD.

>> Xem thêm: Tổng hợp Danh sách Biển số xe của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam

Danh sách biển số xe các huyện Bắc Giang bên trên bao gồm:

 • Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
 • Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”. Xe của các dự án có ký hiệu “DA”. Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

>> Xem thêm:

  • Biển số 80 – Biển số xe của các Cơ quan, Đơn vị Nhà nước
  • Biển số xe trong quân đội
  • Biển số xe tổ chức và cá nhân nước ngoài