Tổ chức cơ sở của đoàn là gì? Những điều cần biết về tổ chức cơ sở đoàn

điều kiện để thành lập đoàn cơ sở là gì

Đoàn là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam. Nếu đang đi tìm hiểu về tổ chức cơ sở của đoàn là gì; cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn, bạn hãy tham khảo ngay phần nội dung bên dưới đây nhé!

Tổ chức cơ sở của đoàn là gì?

Với câu hỏi tổ chức cơ của đoàn là gì, bạn có thể đây là nền tảng của đoàn. Tổ chức cơ sở đờn được được thành lập theo địa phận hành chính, ngành nghề, đơn vị (học tập, lao động, lực lượng vũ trang…)

Tổ chức cơ sở của đoàn là cầu nối giữa thanh niên và đoàn. Đây là nơi môi trường để thực hiện mọi chủ trương, nghị quyết của Đoàn. Cơ sở của đoàn là nơi tập hợp các thanh viên Việt Nam học tập, rèn luyện để cống hiến cho sự phát triển của đoàn và xây dựng lực lượng nòng cốt trẻ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị, tổ chức cơ sở đoàn hoạt động trực thuộc đoàn cấp huyện, đoàn cấp tỉnh.

Tổ chức cơ sở của đoàn là đơn vị nền tảng của đoàn

Cơ cấu tổ chức cơ sở đoàn gồm những đơn vị nào?

Bên cạnh khái niệm tổ chức cơ sở đoàn là gì, việc hiểu về cơ cấu tổ chức cũng điều mà bạn cần biết. Theo Điều lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định, tổ chức cơ sở của đoàn được cơ cấu gồm các đơn vị là: chi đoàn cơ sở và đoàn cơ sở.

Chi đoàn cơ sở

Chi đoàn cơ sở là đơn vị tế bào, là hạt nhân nòng cốt của đoàn. Một chi đoàn cơ sở sẽ có ít nhất 3 đoàn viên. Trong trường hợp, đơn vị không đủ đoàn viên để thành lập chi đoàn. Các đoàn viên của đơn vị này có thể sinh hoạt ở một chi đoàn cơ sở khác trên cùng địa bàn cư trú hoặc tổ chức cơ sở đoàn cấp huyện. Tuy nhiên, những đoàn viên cơ sở này sẽ có trách nhiệm xây dựng một chi đoàn cơ sở ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Chi đoàn cơ sở là đơn vị tế bào của đoàn

Đối với chi đoàn cơ sở có dưới 9 đoàn viên, đơn vị bầu lên Bí thư và Phó Bí thư. Đối với chi đoàn có trên 9 đoàn viên, đơn vị thực hiện bầu đủ Ban Chấp hành chi đoàn cơ sở.

Đoàn cơ sở

Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp quản lý các hoạt động của chi đoàn cơ sở. Điều kiện để thành lập đoàn cơ sở là đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập đoàn cơ sở. Ở cấp xã, phường, mỗi đơn vị hành chính được thành lập 1 tổ chức đoàn cơ sở. Trong trường hợp không đủ 2 chi đoàn và 30 đoàn viên, đơn vị hành chính cấp xã, phường vẫn có thể thành lập đoàn cơ sở. Đối với một đoàn cơ sở, đơn vị tiến hành bầu Ban chấp hành cơ sở, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư.

Trong trường hợp doanh nghiệp, đoàn cơ sở sẽ trực thuộc thuộc huyện đoàn, tỉnh đoàn. Tuy nhiên trường hợp doanh nghiệp có tổ chức đoàn khối, đoàn ngành, đơn vị đoàn cơ sở sẽ trực thuộc khối ngành này. Đối với các đơn vị đặc thù, đoàn cơ sở có thể thành lập đoàn bộ phận và đề nghị đoàn cấp trên công nhận.

Đoàn cơ sở là cấp trên của chi đoàn cơ sở

3 nhiệm vụ cơ bản của tổ chức cơ sở đoàn

Bạn đã hiểu về tổ chức cơ sở của đoàn là gì? Mỗi tổ chức cơ sở của đoàn có 3 nhiệm vụ cơ bản là: bảo vệ quyền lợi của đoàn viên; tổ chức các hoạt động đoàn; phối hợp thực hiện công tác thanh niên

Đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên

Nhiệm vụ cơ bản hàng đầu của tổ chức cơ sở đoàn là chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đơn vị cơ sở của đoàn phải đảm bảo sự công bằng giữa các đoàn viên. Hiểu rõ vấn đề của đoàn viên, đơn vị phân công và tạo điều kiện để mọi đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. Đây cũng chính là tiền đề để phát triển tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh.

Để bảo vệ quyền lợi, tổ chức cơ sở đoàn vừa cần khuyến khích các mặt tốt vừa loại trừ những mặt tiêu cực của đoàn viên. Điều này sẽ giúp xây dựng tinh thần tốt đẹp cho đoàn viên. Từ đó, đơn vị cơ sở sẽ là một khối đoàn kết, gắn bó.

Tổ chức các hoạt động đoàn

Tổ chức các hoạt động của đoàn cũng là nhiệm vụ cơ bản của tổ chức cơ sở của đoàn. Dựa theo chủ trương của đoàn, các tổ chức cơ sở sẽ tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu rèn luyện, học tập. Từ đó, cơ sở đoàn tạo ra lực lượng nòng cốt luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở của đoàn còn có nhiệm vụ tuyên truyền những nội dung, đường lối của đoàn đến đoàn viên.

Phối hợp với chính quyền thực hiện công tác thanh niên

Là tổ chức của thanh thiếu nhi, mỗi tổ chức cơ sở của đoàn đều mang nhiệm vụ phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt công tác thanh niên. Các đơn vị phải tích cực xây dựng, tham gia xây dựng công tác giáo dục thanh niên ở địa phương.

Quyền hạn của tổ chức đoàn

Dù là chi đoàn cơ sở hay đoàn cơ sở, một tổ chức cơ sở của đoàn sẽ có những quyền hạn sau:

Kết nạp đoàn viên

Một tổ chức cơ sở của đoàn có quyền hạn thực hiện kết nạp đoàn viên mới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng có quyền hành quản lý, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt của đoàn viên. Đặc biệt, cơ sở đoàn còn có thể giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng cán bộ cốt cán cho Đảng và Nhà nước.

Tổ chức đoàn cơ sở có quyền kết nạp đoàn viên mới

Tổ chức hoạt động để kết nạp đoàn viên

Để có thể kết nạp thêm nhiều đoàn viên ưu tú, các tổ chức cơ sở đoàn có quyền chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tuyên truyền. Tuy nhiên, các hoạt động cần đáp ứng nhu cầu, lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ. Các đơn vị có thể kết hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức khác để phong trào có hiệu quả tốt nhất.

Tổ chức các hoạt động nhằm tạo nguồn kinh phí cho cơ sở

Để thực hiện các hoạt động nhằm tạo nguồn kinh phí cho cơ sở, tổ chức cơ sở của đoàn cần có con dấu hợp pháp. Từ đó, tổ chức có thể tạo thêm việc làm để mang về nguồn kinh phí cho cơ sở hay thu nhập cho các cán bộ trong cơ sở.

Làm thế nào để tổ chức đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ?

Để làm nhiệm vụ của đoàn, tổ chức cơ sở của đoàn chính là nền tảng cơ bản nhất. Dưới đây sẽ là một số giải pháp để cơ sở đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đoàn:

  • Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục tốt về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

  • Thực hiện giáo dục, rèn luyện tất cả đoàn viên thanh niên hướng tới những phẩm chất tốt đẹp: khiêm tốn, không tự cao, chủ động, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

  • Theo sát tình hình thực tế của tổ chức để xây dựng các hoạt động phong trào thiết thực, cụ thể cho đoàn viên.

  • Tổ chức các phong trào, hoạt động tiết kiệm, có hiệu quả không khoa trương, lãng phí,

Trên đây là một số thông tin liên quan đến tổ chức cơ sở của đoàn là gì, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức này. Với những thắc mắc về nội dung bài viết trên, quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất.