Định dạng ký tự

định dạng kí tự là gì

Nội dung chính:

 • 1. In đậm, nghiêng và gạch chân văn bản.
 • 2. Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ.
 • 3. Định dạng chỉ số trên và chỉ số dưới
 • 4. Định dạng màu sắc cho văn bản
 • 5. Định dạng tổng hợp bằng hộp thoại Font
  • a. Định dạng Font – thẻ Font
  • b. Co giãn chữ – thẻ Character Spacing
  • c. Hiệu ứng chữ – thẻ Text Effects
 • 6. Sao chép định dạng.

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

1. In đậm, nghiêng và gạch chân văn bản.

Bước 1: Chọn văn bản muốn thực hiện định dạng.

Bước 2: Gọi lệnh định dạng:

 • Bold – In đậm: nhấn biểu tượng B trên thanh công cụ. (Ctrl + B).
 • Italic – In nghiêng: nhấn biểu tượng I trên thanh công cụ. (Ctrl + I).
 • Underline – Gạch chân: nhấn biểu tượng U trên thanh công cụ. (Ctrl + U).

2. Thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ.

3. Định dạng chỉ số trên và chỉ số dưới

Chỉ số trên là văn bản nằm ở phần phía trên của dòng chẳng hạn như 2n trong m23n.

➽ Gõ m2 ta gõ chữ m rồi nhấn Ctrl + Shift + = để đưa con trỏ soạn thảo lên phần trên dòng, gõ tiếp 2 rồi nhấn Ctrl + Shift + = lần nữa để đưa con trỏ soạn thảo trở lại bình thường.

Chỉ số dưới là văn bản nằm ở phần phía dưới của dòng, chẳng hạn như 3n trong H2OAn.

➽ Gõ An ta gõ chữ A rồi nhấn Ctrl + = để đưa con trỏ soạn thảo xuống phần dưới dòng, gõ tiếp n rồi nhấn Ctrl + = lần nữa để đưa con trỏ soạn thảo trở lại bình thường.

4. Định dạng màu sắc cho văn bản

5. Định dạng tổng hợp bằng hộp thoại Font

a. Định dạng Font – thẻ Font

b. Co giãn chữ – thẻ Character Spacing

c. Hiệu ứng chữ – thẻ Text Effects

6. Sao chép định dạng.

Ngoài chức năng sao chép văn bản để không phải gõ lại các đoạn giống nhau thì Word còn hỗ trợ sao chép định dạng để không phải định dạng lại các phần văn bản có định dạng giống nhau. Bất cứ định dạng nào đã được thực hiện đều có thể sao chép sang cho một vùng văn bản khác. Để sao chép định dạng văn bản ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Chọn văn bản cần sao chép – Nếu bôi đen thì Word sẽ sao chép luôn định dạng kí tự, nếu chỉ đặt con trỏ soạn thảo ở đó thì Word sẽ sao chép định dạng của đoạn văn.

Bước 2: Gọi lệnh copy định dạng bằng cách nhấn Ctrl + Shift + C.

Bước 3: Chọn phần văn bản cần áp dụng định dạng – Nếu bôi đen thì Word sẽ áp dụng định dạng kí tự cho phần bôi đen, nếu chỉ đặt con trỏ vào phần cần áp dụng định dạng thì Word sẽ áp dụng định dạng đoạn văn.

Bước 4: Gọi lệnh dán định dạng bằng cách nhấn Ctrl + Shift + V (Sao chép 1 lần, dán được nhiều lần).