Bạn Đã Biết Cách Dùng Don’t/Doesn’t Chính Xác? – Jaxtina

Don t là thì gì

Khi bạn muốn nói là mình không làm một việc gì, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến từ “don’t” đúng không nào? Thế nhưng khi nói “anh ấy không làm việc đó”, tại sao mình lại chuyển sang “doesn’t’’ nhỉ? Để phân biệt được cách dùng của 2 từ này, bạn hãy cùng Jaxtina tìm hiểu về cách dùng don’t/doesn’t nhé.

1. Công thức dùng từ don’t, doesn’t

1.1. Chúng ta dùng don’t và doesn’t trong thể phủ định và có cách chia theo ngôi như sau:

Chủ ngữ là I/we/you/they thì sẽ đi với don’t

I/we/you/they don’t …

Chủ ngữ là he/she/it thì sẽ đi với doesn’t

he/she/it doesn’t …

Ví dụ:

+ I drink coffee but I don’t drink tea.

(Tôi uống cà phê nhưng tôi không uống trà.)

+ Sue drinks tea but she doesn’t drink coffee.

(Sue uống trà nhưng cô ấy không uống cà phê.)

+ I don’t like football. He doesn’t like football. (Not ‘He don’t like…’)

(Tôi không thích bóng đá. Anh ấy không thích bóng đá. (Không dùng ‘He don’t like….’))

+ My car doesn’t use much petrol. (Not ‘My car don’t use…’)

(Xe tôi không sử dụng nhiều xăng. (Không dùng ‘My car don’t use…’)

>> Có thể bạn quan tâm khóa học Toeic cam kết chất lượng tại Jaxtina

1.2. Don’tdoesn’t đi với động từ nguyên mẫu (không chia)

don’t/doesn’t + infinitive

Ví dụ:

+ I don’t like washing the car. I don’t do it very often.

(Tôi không thích rửa xe. Tôi không làm điều đó thường xuyên.)

+ Sandra speaks Spanish but she doesn’t speak Italian. (Not ‘doesn’t speaks’)

(Sandra nói tiếng Tây Ban Nha nhưng cô ấy không nói tiếng Ý. (Không dùng ‘doesn’t speaks’))

+ Bill doesn’t do his job very well. (Not ‘Bill doesn’t his job’)

(Bill không làm tốt công việc của mình. (Không dùng ‘Bill doesn’t his job’))

+ Paula doesn’t usually have breakfast. (Not ‘doesn’t … has’)

(Paula thường không ăn sáng. (Không dùng ‘doesn’t … has’))

>> Mời bạn xem thêm thông tin khóa học tiếng Anh cho người mất gốc

Bạn hãy cùng Jaxtina luyện tập thêm để ôn lại kiến thức hôm nay nhé!

Practice 1. Rewrite the negative of the sentences below. (Viết lại câu phủ định của các câu dưới đây.)

1. I play the piano very well. => I don’t play the piano very well.

2. Jane plays the piano very well. => Jane ____________________

3. They know my phone number. => __________________________

4. We work very hard. => ________________________

5. He has a bath every day. => ________________________

6. You do the same thing every day. => ________________________

Xem đáp án

 1. Jane doesn’t play the piano very well.(Jane chơi piano không giỏi lắm.)
 2. They don’t know my phone number.(Họ không biết số điện thoại của tôi.)
 3. We don’t work very hard.(Chúng tôi không làm việc chăm chỉ.)
 4. He doesn’t have a bath every day.(Anh ấy không tắm mỗi ngày.)
 5. You don’t do the same thing every day.(Bạn không làm điều giống nhau mỗi ngày.)

>> Mời bạn xem thêm: khóa học tiếng Anh giao tiếp đặc biệt tại Jaxtina

Practice 2. Complete the sentences by using don’t/doesn’t + one of these verbs. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng don’t/doesn’t + một trong các động từ sau.)

cost see use go know wear

1. Paul has a car but he ______________ it very often.

2. They like films but they _______________ to the cinema very often.

3. Amanda is married but she _______________ a ring.

4. I _______________ much about politics. I’m not interested in it.

5. It’s not an expensive hotel. It _______________ much to stay there.

6. Brian lives near us but we _______________ him very often.

Xem đáp án

 1. Paul has a car but he doesn’t use it very often.(Paul có một chiếc ô tô nhưng anh ấy không sử dụng nó thường xuyên.)
 2. They like films but they don’t go to the cinema very often.(Họ thích phim nhưng không thường xuyên đến rạp chiếu phim.)
 3. Amanda is married but she doesn’t wear a ring.(Amanda đã kết hôn nhưng cô ấy không đeo nhẫn.)
 4. I don’t know much about politics. I’m not interested in it.(Tôi không biết nhiều về chính trị. Tôi không quan tâm đến nó.)
 5. It’s not an expensive hotel. It doesn’t cost much to stay there.(Đó không phải là một khách sạn đắt tiền. Không tốn nhiều tiền để ở đó.)
 6. Brian lives near us but we don’t see him very often.(Brian sống gần chúng tôi nhưng chúng tôi không thấy anh ấy thường xuyên.)

Các bạn vừa cùng Jaxtina học về cách dùng don’t/doesn’t chính xác. Đừng quên ôn lại kiến thức và luyện tập thêm để có thể vận dụng đúng trong các ngữ cảnh khác nhau nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp về việc học tiếng Anh, hãy liên hệ đến hotline của Jaxtina hoặc đến cơ sở gần nhất để được tư vấn ngay lập tức.

Jaxtina chúc các bạn học tập tốt!