Finance là gì? Điều cần biết về chức năng cơ bản của tài chính

Finance là gì

Tài chính là khái niệm quen thuộc với nhiều người, thế nhưng thuật ngữ Finance là gì thì không phải ai cũng rõ. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn thì Finance chính là tài chính. Để có cái nhìn rõ nét hơn về Finance, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Xem thêm :

  • Đóng dấu treo là gì? Khi nào sử dụng đóng dấu treo?
  • Performance appraisal là gì? Mục tiêu và vai trò cụ thể

Finance là gì?

Thuật ngữ Finance được hiểu là tài chính. Nó là phương thức huy động, phân bổ cũng như sử dụng các nguồn lực tài chính với mục đích đáp ứng nhu cầu của chủ thể một cách tối đa trong việc phát triển kinh tế – xã hội.

Finance là gì? Ngoài các định nghĩa trên thì tài chính có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Nó có thể là một ngành nghề, một lượng tiền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh. Hoặc cũng có thể hiểu tài chính là ngành học, là một lĩnh vực nghiên cứu.

Tìm hiểu các chức năng cơ bản của Finance

Finance bao gồm 2 chức năng chính là phân bổ, và kiểm tra nguồn lực tài chính. Mỗi chức năng hướng tới một đối tượng và chủ thể khác nhau. Cụ thể như sau:

Chức năng phân bổ các nguồn lực tài chính

  • Đối tượng của chứng năng này chính là tổng thể các nguồn lực tài chính trong xã hội.
  • Chủ thể tham gia vào chức năng này của Finance có thể là những người có khả năng trong việc cung ứng vốn. Hoặc là các chủ thể có vai trò quản lý tại các cơ quan, quản lý tổ chức chuyên môn hay quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội.
  • Đối với việc phân bổ nguồn lực tài chính, mỗi chủ thể sẽ tham gia với tư cách khác nhau. Trong đó, có những người sở có quyền sở hữu nguồn tài chính, người có quyền sử dụng hoặc người có quyền lực chính trị trong việc quản lý vấn đề kinh tế xã hội.
  • Những hoạt động tài chính cũng như nguồn lực tài chính có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau sẽ áp dụng đa dạng hình thức phân phối. Sự đa dạng về phương thức này nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các chủ thể.
  • Trong nội tại của các chủ thể sẽ là nơi diễn ra phương thức, đặc thù của hoạt động tài chính. Bên cạnh đó là các quan hệ phân phối tài chính. Cụ thể là các hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian,….
Finance có 2 chức năng là kiểm tra và phân bổ tài chính

Chức năng kiểm tra của Finance

Ngoài chức năng phân bổ các nguồn lực tài chính thì Finance còn có chức năng kiểm tra. Nắm rõ được chức năng này bạn sẽ hiểu sâu hơn Finance là gì.

  • Chức năng này của Finance chính là khả năng khách quan của tài chính.Các chủ thể sẽ nhận thức và vận dụng khả năng này của Finance để tổ chức công tác kiểm tra tài chính đối với những hoạt động thực tiễn. Mục đích là sử dụng tài chính với tư cách là công cụ để kiểm soát, kiểm tra xem các nguồn lực tài chính xã hội phân bổ như thế nào, có diễn ra đúng với yêu cầu mà các quy luật kinh tế khách quan đặt ra hay không.
  • Quá trình vận động, khai thác, huy động, sử dụng nguồn lực tài chính là đối tượng nằm trong diện kiểm tra tài chính. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo tính mục đích, sự hợp lý và hiệu quả của quá trình, sử dụng, phân phối đối với các nguồn lực tài chính khan hiếm.
Kiểm tra để đảm bảo sử dụng và phân phối nguồn lực lợp lý

Finance là gì? Với những nội dung mà chúng tôi chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đã hiểu hơn về khái niệm này. Đừng quên follow website để cập nhật các kiến thức tài chính hữu ích khác nhé.