Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu – TICC

Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu – TICC

Giám định hàng hóa là gì

Giám định hàng hoá nhập khẩu: số Chứng nhận 14000097

Giám định nhập khẩu là gì? Giám định nhập khẩu để xác định số lượng nhập khẩu, xác định chất lượng nhập khẩu, xác định nguồn gốc xuất xứ và tình trạng, điều kiện thực tế của đối tượng nhập khẩu đáp ứng qui định của pháp luật, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chuyên chỡ và qui định khác, cụ thể

– Giám định phẩm chất, quy cách, số lượng, khối lượng, bao bì, đóng gói, an toàn vệ sinh và trị giá đối tượng nhập khẩu.

– Giám định nguồn gốc, xuất xứ đối tượng nhập khẩu.

– Một số máy móc nhập khẩu mới 100% hoặc đã qua sử dụng cần phải giám định về trị giá.

– Giám định, kiểm đếm & giao nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hoá nhập khẩu.

– Một số thiết bị kỹ thuật cao nhập khẩu cần giám định ngay từ quá trình sản xuất ở nhà máy nước xuất khẩu.

– Các loại hình giám định nhập khẩu khác có liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu khi có yêu cầu phát sinh.

Giám định nhập khẩu cho ai?

Giám định hàng hóa nhập khẩu dùng cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu và quyền lợi liên quan đến lô hàng nhập khẩu gồm:

– Giám định nhập khẩu hàng hóa cho người mua, công ty nhập khẩu.

– Giám định nhập khẩu hàng hóa cho người bán, công ty xuất khẩu.

– Giám định nhập khẩu cho Hải Quan (thông quan hoặc tái xuất)

– Giám định đối tượng nhập khẩu cho Tổ Chức Chính Phủ.

– Giám định thiết bị máy móc nhập khẩu cho Nhà Đầu Tư.

– Giám định hàng hóa & thiết bị máy móc nhập khẩu cho nhà thầu.

– Giám định nhập khẩu cho Ban Quản Lý Dự Án.

– Giám định nhập khẩu hàng hóa cho các đơn vị / công ty Bảo Hiểm (người đã bán bảo hiểm cho lô hàng nhập khẩu)

– Giám định nhập khẩu hàng hóa cho các đơn vị / công ty vận tải biển & đại lý tàu biển (người đã chuyên chở cho lô hàng nhập khẩu từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu)

– Giám định nhập khẩu hàng cho các đơn vị / công ty làm dịch vụ nhập khẩu (Logsitic & Fowader)

– Giám định nhập khẩu hàng cho các đơn vị / công ty khác.

Giám định nhập khẩu cho đối tượng nào?

Giám định nhập khẩu được thực hiện trên đối tượng nhập khẩu gồm:

– Hàng hóa nhập khẩu

– Thiết bị nhập khẩu

– Máy móc & dây chuyền công nghệ sản xuất nhập khẩu

– Các đối tượng nhập khẩu khác (theo qui định của Bộ Thương Mại)

Mục địch giám định nhập khẩu?

Mục đích giám định nhập khẩu nhằm chứng nhận chất lượng & số lượng / trọng lượng lô hàng nhập khẩu nhẳm đáp ứng một hoặc các lý do sau:

– Qui định pháp luật hiện hành.

– Yêu cầu & tiêu chuẩn của Cục Hải Quan

– Tranh chấp giữa người mua & người bán (do sai lệch với hợp đồng mua bán)

– Khiếu nại đòi bồi thường bảo hiểm (do tổn thất, hư hỏng hàng hóa)

– Thiếu hụt hàng hóa trong quá trình vận tải.

– Chứng minh tình trạng điều kiện hàng hóa nhập khẩu không sai lệch với thực khai.

– Xác nhận chất lượng & số lượng đúng yêu cầu.

– Thay mặc bên thứ 2 để giám định và giao nhận lô hàng nhập khẩu.

– Giám định phòng chống tổn thất, hư hỏng & thiếu hụt hàng hóa trong quá trình dỡ hàng / giao hàng nhập khẩu

– Mục đích khác

Các loại hình giám định nhập khẩu:

– Giám định chất lượng lô hàng nhập khẩu

– Giám định số lượng / trọng lượng hàng hóa nhập khẩu.

– Giám định tình trạng, điều kiện hàng hóa nhập khẩu.

– Giám định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

– Giám định thông quan hàng hóa nhập khẩu.

– Giám định đồng bộ dây chuyền sản xuất, đồng bộ máy móc & thiết bị nhập khẩu.

– Giám định giá trị còn lại của máy móc nhập khẩu

– Giám định hàng hóa nhập khẩu bị tổn thất / hư hỏng

– Giám định tranh chấp hàng hóa nhập khẩu.

– Loại giám định nhập khẩu khác

Thời gian và địa điểm giám định nhập khẩu:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TICC (TICC) cử ngay giám định viên đến hiện trường như cảng dỡ hàng, địa điểm tập kết hàng nhập khẩu, kho chứa của nhà nhập khẩu . . .để tiến hành giám định hàng hóa nhập khẩu theo mục đích & yêu cầu của khách hàng.

Thời gian cấp chứng nhận kết quả giám định nhập khẩu:

Ngày sau khi giám định nhập khẩu hoàn tất tại hiện trường, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu để lập Chứng thư chứng nhận kết quả giám định nhập khẩu cho khách hàng. (trong vòng 24 giờ).

Thủ tục yêu cầu giám định nhập khẩu:

Chúng tôi sẽ hướng dẫn để hoàn tất thủ tục yêu cầu giám định nhập khẩu trong vòng 20 – 30 phút.

Các dữ liệu hồ sơ & chứng tư cần chuẩn bị trước khi yêu cầu giám định

– Mục đích khách hàng yêu cầu giám định nhập khẩu.

– Địa điểm giám định

– Vận đơn đường biển & hàng không, Packing list, Tờ khai hải quan tạm thời (nếu có)

– Hợp đồng mua bán lô hàng nhập khẩu.

– Các chứng từ khác (nếu có)

Cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ giám định nhập khẩu của CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TICC:

Chúng tôi hoạt động cung cấp giám định nhập khẩu tuân thủ nguyên tắc độc lập (bên thứ 3), trung lập, kịp thời và chính xác trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiệp vụ và kỹ thuật phù hợp để giám định.

Giám định viên là chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề giám định nhập khẩu, có lương tâm nghề nghiệp và không bao giờ bị mua chuột hoặc bị tác động từ sức ép của cơ quan công quyền hoặc bên khác để làm sai lệch kết quả giám định.

Kể cả khi khách hàng của chúng tôi yêu cầu chỉnh sửa hoặc thay đổi kết quả giám định, chúng tôi cũng không đồng ý thực hiện.

Cung cấp chứng thư giám định, thẩm định trị giá cho khác hàng kịp thời.Chứng thư giám định, thẩm định được lập bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh theo yêu cầu của tổ chức yêu cầu giám định. (Đối với Chứng thư giám định bằng tiếng Anh, chúng tôi có thu thêm phí tùy theo nội dung chứng thư)

Thu phí giám định sau khi khách hàng thực hiện xong mục đích yêu cầu giám định.