Bài 31: Giống vật nuôi

Giống vật nuôi là gì

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ 7 – Bài 31: Giống vật nuôi giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 7
  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 7

(trang 83 sgk Công nghệ 7): Em hãy đọc các ví dụ, rồi điền các từ dưới đây: ngoại hình, năng suất, chất lượng sản phẩm vào chỗ trống của câu trong vở bài tập cho phù hợp với tính chất đặc trưng của một giống vật nuôi.

Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm….giống nhau, có…. và ……….. như nhau, có tính di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định.

Trả lời:

Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng như nhau, có tính chất di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định

(trang 84 sgk Công nghệ 7): Em hãy lấy một vài ví dụ về giống vật nuôi và điềm vào vở bài tập những đặc điểm ngoại hình của chúng theo mẫu bảng sau.

Tên giống vật nuôi Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết nhất

Trả lời:

Tên giống vật nuôi Đặc điểm ngoại hình dễ nhận biết nhất Bò sữa Hà Lan Màu lông lang trắng đen. Vịt cỏ Tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu khác nhau. Lợn Lan dơ rat Thân dài, tai to rủ xuống trước mặt, tỉ lệ thịt nạc cao.

Câu 1 trang 85 sgk Công nghệ 7: Em hiểu thế nào là giống vật nuôi? Hãy nêu ví dụ.

Lời giải:

– Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình giống nhau, có năng suất và chất lượng như nhau, có tính chất di truyền ổn định, có số lượng cá thể nhất định

– Ví dụ: Vịt cỏ có tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có nhiều màu khác nhau, lợn Lan đơ rat có than dài, tai to rủ xuống, thịt nạc cao.

Câu 2 trang 85 sgk Công nghệ 7: Điều kiện để công nhận giống vật nuôi.

Lời giải:

– Để được công nhận là một giống vật nuôi, phải có những điều kiện như sau:

+ Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc.

+ Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau.

+ Có tính di truyền ổn định.

+ Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

+ Ví dụ: để được công nhận một giống lợn phải có 4500 – 5000 con, trong đó phải có từ 100 – 150 con giống đực. Đối với gia cầm phải 10000 con.

Câu 3 trang 85 sgk Công nghệ 7: Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi.

Lời giải:

– Vai trò của giống vật nuôi:

+ Quyết định đến năng suất chăn nuôi.

+ Quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi.