Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Kinh doanh là gì gdcd 12

Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? Trong những quyền cơ bản của công dân thì tự do kinh doanh cũng là một quyền quan trọng mà pháp luật quy định. Vậy em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh của công dân. cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Kinh doanh là gì?

Kinh doanh là một hoạt động quan trọng, tất yếu trong đời sống. Kinh doanh là chủ thể thực hiện hoạt động đầu tư, trao đổi, mua bán, sản xuất nhằm thu lợi nhuận.

Những hoạt động kinh doanh là yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển, là tiền đề để phát triển đời sống xã hội con người. Hoạt động kinh doanh mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy như là hoạt động trao đổi mua bán thường ngày, sản xuất hàng hoá ra thị trường,….. Về cơ bản thì hoạt động kinh doanh đều nhằm mục đích là phục vụ những nhu cầu thiết yếu của con người.

Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?
Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

2. Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyển chấp nhận đăng kí kinh doanh.

Ngoài ra quyền tự do kinh doanh của công dân còn được hiểu là công dân được tự mình lựa chọn mặt hàng kinh doanh, mô hình kinh doanh, sản xuất, hình thức kinh doanh. Tuy nhiên khi kinh doanh cũng cần tuân thủ những quy định pháp luật về hình thức kinh doanh và không được kinh doanh mặt hàng pháp luật cấm.

Khi người dân thực hiện quyền tự do kinh doanh còn phải thực hiện một số nghĩa vụ cần thiết của mình đối với nhà nước.

3. Những ngành nghề, mặt hàng cấm kinh doanh

Cụ thể pháp luật quy định những mặt hàng cấm kinh doanh theo Luật đầu tư 2020 tại điều 6 là:

1/ Kinh doanh các chất ma túy;

2/ Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật;

3/ Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã;

4/ Kinh doanh mại dâm;

5/ Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

6/ Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

7/ Kinh doanh pháo nổ;

8/ Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Những mặt hàng bị cấm này là do chúng có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội con người. Con người sẽ trở nên sa ngã, vô nhân tính, không đạo đức khi cho phép kinh doanh những mặt hàng này. Những cá nhân, tổ chức kinh doanh mặt hàng này sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 12 liên quan.

  • Theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi? GDCD 12