Tập đoàn đa quốc gia (Multinational Corporation – MNC) là gì? Lợi

Mnc là gì

Tập đoàn đa quốc gia là gì?

Tập đoàn đa quốc gia trong tiếng Anh gọi là Multinational Corporation.

Một tập đoàn đa quốc gia (MNC) sở hữu hoặc kiểm soát việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ tại ít nhất một quốc gia khác ngoài quốc gia của họ. Một tập đoàn đa quốc gia cũng có thể được gọi là một doanh nghiệp đa quốc gia (MNE), một doanh nghiệp xuyên quốc gia (TNE), một công ty xuyên quốc gia (TNC), một công ty quốc tế hoặc một công ty không quốc tịch.

Các công ty như vậy thường có văn phòng hoặc nhà máy ở các quốc gia khác nhau và có một trụ sở tập trung nơi họ điều phối quản lí toàn cầu. Trụ sở này thường nằm ở quốc gia gốc của họ.

Lợi thế của tập đoàn đa quốc gia

Khi các công ty và tập đoàn đa quốc gia phát triển đến một quy mô nhất định, họ có thể đạt được một số ưu thế nhất định trên thị trường.

Khi có nhà máy và trụ sở ở một quốc gia khác, một công ty đa quốc gia hoặc một tập đoàn đa quốc gia có thể sản xuất và đáp ứng cầu của thị trường tại quốc gia đó mà không cần phải xuất khẩu và không phải trả các chi phí giao dịch liên quan đến vận chuyển đường dài.

Từ đó, công ty tăng được doanh thu mà vẫn tránh được các chi phí phát sinh từ việc vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, các tập đoàn có xu hướng thiết lập hoạt động tại các thị trường nơi vốn của họ hiệu quả nhất hoặc tiền lương thấp nhất.

Các tập đoàn này có thể chuyển cơ sở sản xuất của họ đến một quốc gia có lực lượng nhân công rẻ hoặc có giá hàng hóa đầu vào rẻ để sản xuất cùng một chất lượng hàng hóa với chi phí thấp hơn, từ đó giảm giá và tăng sức mua của người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Khi thành lập hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, một công ty đa quốc gia có thể tận dụng các biến thể thuế bằng cách đưa doanh nghiệp của mình vào một quốc gia có thuế suất thấp và từ đó giảm mức thuế cho toàn công ty.

Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề khó giải quyết cho các quốc gia khi thu thuế vì các tập đoàn đa quốc gia có thể dùng cách này để tránh thuế ở đất nước của họ.

Ngoài ra, việc thành lập công ty đa quốc gia hay tập đoàn đa quốc gia có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng công việc ở các nền kinh tế địa phương, tăng tiềm năng doanh thu thuế của chính công ty, tập đoàn đa quốc gia đó và có tiềm năng mở rộng và làm phong phú thêm các mặt hàng của công ty.

(Nguồn: Investopedia)