Phòng ngừa là gì? – Vietking

Phòng chống là gì

Phòng ngừa là gì?

Khái niệm phòng ngừa được sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần của y tế công cộng. Mục tiêu của phòng ngừa là ngăn ngừa hoặc kiểm duyệt các rối loạn chức năng chính của con người mà trọng tâm của mục tiêu này là loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân gây rối loạn. Phòng ngừa đã được khái niệm hóa bao gồm một hoặc nhiều hơn những đặc đặc tính sau đây: (a) ngăn chặn một hành vi có vấn đề để không xảy ra; (b) trì hoãn chuỗi hành vi có vấn đề, đặc biệt là nhóm có nguy cơ; (c) giảm tác động của một hành vi vấn đề; (d) nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi nhằm tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất; và (e) đẩy mạnh các chính sách trong thể chế, cộng đồng và chính phủ nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, xã hội và cảm xúc của cộng đồng (Romano & Hage, 2000)

Công tác phòng ngừa trong Tâm lý học đường là gì?

Phòng ngừa trong TLHĐ là các hoạt động chuyên môn gồm:

  • Phòng ngừa phổ quát: Phòng tránh, hạn chế sự xuất hiện hoặc gia tăng những vấn đề tâm lý ở trẻ em và thanh thiếu niên. Chương trình được xây dựng phù hợp với cả những trẻ em- thanh thiếu niên hiện chưa gặp khó khăn tâm lý hoặc/và đang có nguy cơ, hoặc/và được phát hiện có vấn đề (ở các giai đoạn và mức độ khác nhau…).

Đối tượng: Mọi trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường giáo dục (các trường học, các cơ sở giáo dục tư nhân, các tổ chức giáo dục khác trong xã hội v.v), phòng ngừa được thực hiện trên phạm vi toàn trường/cơ sở giáo dục và cho mọi đối tượng khách thể).

  • Phòng ngừa chuyên biệt: Tăng cường hiểu biết và kỹ năng phòng tránh hoặc hạn chế sự gia tăng những khó khăn/rối nhiễu tâm lý có thể xảy ra hoặc đang xảy ra cùng với sự phát triển tâm lý của cá nhân và trước thực tế cuộc sống xã hội.

Đối tượng: Trẻ em và thanh thiếu niên được nhận diện gặp vấn đề tâm lý/khó khăn tâm lý trong môi trường giáo dục trên cơ sở đánh giá, sàng lọc, phát hiện sớm Các chương trình phòng ngừa sẽ được xây dựng và thực hiện cùng với công tác can thiệp.

Những nội dung chính của công tác phòng ngừa trong TLHĐ

Hãy liên lạc với chúng tôi để được cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ bằng cách:

  1. “Đăng ký” trực tiếp trên website hoặc qua đường link: https://forms.gle/8sLc8F7bzvRGpSfD7
  2. Gửi thư theo địa chỉ email: tamlyhocduong@vietking.vn, hoặc phongtamlyvietking@gmail.com
  3. Gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại/ Zalo: 0963002968 – Hotline: 024. 6686 6821