Sở tài nguyên và môi trường tiếng Anh là gì? – Luật ACC

Phòng tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vậy Sở tài nguyên và môi trường tiếng Anh là gì?

Sở tài nguyên và môi trường là gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

See the source image

Sở tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì?

Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là gì?

Sở tài nguyên môi trường tiếng Anh là Department of Natural Resources and Environment.

Định nghĩa Sở tài nguyên môi trường bằng tiếng Anh như sau:

“Department of natural resources and environment is a specialized agency of the provincial people’s committee, has the function of advising and assisting the provincial people’s committee in performing the state management function in the field of natural resources and environment, incliding: land band; water resources; natural resources; geological; environment; hydrometeorology; climate change; measuring and mapping; integrated and unified management of sea and islands; manage and organize the implementation of public services in the fields of the department’s functions.”

Một số từ tiếng Anh liên quan tới sở tài nguyên môi trường

– Quality planning: Lập kế hoạch chất lượng.

– Quality plan: Kế hoạch chất lượng.

– Quality objective: Mục tiêu chất lượng.

– Quality manual: Sổ tay chất lượng.

– Quality manager: Viên chức quản lý chất lượng.

– Management representative for the quality management system: Đại diện Ban giám đốc về hệ thống quản lý chất lượng.

– Work environment: Môi trường làm việc.

– Information monitoring: Theo dõi thông tin.

– Internal audit: Đánh giá nội bộ.

Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

– Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường và công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

+ Dự thảo văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trường, Phó các đơn vị thuộc sở; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

Xem thêm: Phòng tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì? (accgroup.vn)

– Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp lập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị của Sở Tài nguyên và môi trường.

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

– Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

– Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi trách nhiệm quản lý và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Về đất đai:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chienh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã; thành phố đã được phê duyệt.

+ Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tố thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật đất đai.

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụgn đất theo quy định.

+ Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Câu hỏi thường gặp

Văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường?

Thông tư 05/2021/TT-BTNMT

Phòng Tài nguyên Môi trường tiếng Anh là gì?

Phòng Tài nguyên Môi trường tiếng Anh là Department of Natural Resources and Environment

Trên đây là thông tin: Sở tài nguyên và môi trường tiếng anh là gì? được cung cấp đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu nếu như còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ ACC để được tư vấn cụ thể.

Website: https://accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin