Hướng dẫn nhập thông tin vận đơn

Hướng dẫn nhập thông tin vận đơn

Scac code là gì

HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN VẬN ĐƠN

Nhập vào các thông tin về vận chuyển hàng hóa như số vận đơn, phương tiện vận chuyển, cảng địa điểm dỡ / xếp hàng.

Thông tin vận đơn: Số vận đơn được nhập theo định dạng: Mã Scac code + số vận đơn, trong đó mã scac code là mã của nhà vận chuyển (bạn có thể tham khảo tại địa chỉ website www.customs.gov.vn) ví dụ số vận đơn: CMF902019. Nếu là vận đơn gom hàng hàng không thì có thể nhập tối đa 5 số vận đơn, trên phần mềm mặc định ô số vận đơn đầu được hiển thị để bạn có thể nhập liệu, sau khi nhập vào ô đầu tiên các ô tiếp theo sẽ tự động hiện ra cho phép nhập tiếp theo tuần tự tránh được tình trạng bạn nhập sai thứ tự cần thiết, cách thức hiển thị này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các chỉ tiêu khác mà có nhiều hơn 1 ô nhập liệu. Để khai chi tiết danh sách container và số Seal, người khai phải thực hiện khai đính kèm bằng nghiệp vụ HYS (tại menu “Nghiệp vụ khác / Đăng ký file đính kèm HYS”) sau đó nhập vào tờ khai tại mục “Thông tin đính kèm” trên tab “Thông tin chung 2” của tờ khai nhập khẩu.

Tổng trọng lượng hàng hóa: Nhập vào tổng trọng lượng hàng và đơn vị tính trọng lượng theo đơn vị Kilogame – KGM, Tấn – TNE hoặc Pound – LBR, tổng trọng lượng có thể nhập vào tối đa 06 ký tự cho phần nguyên và 03 ký tự cho phần lẻ thập phân, ví dụ: 950000.525 , nếu là hàng vận chuyển theo đường hàng không phần lẻ thập phân chỉ được nhập tối đa 01 ký tự, ví dụ 950000.5. Nếu bạn nhập vào đợn vị trọng lượng là LBR thì sau khi khai báo IDA, hệ thống sẽ tự động quy đổi và trả về đơn vị là KGM.

Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến: Nhập vào mã địa điểm lưu kho dự kiến cho hàng hóa chờ thông quan, mã địa điểm lưu kho có thể là địa điểm chịu sự giám sát của hải quan, các kho hàng, các công ty dịch vụ kho bãi hoặc kho công ty đã được đăng ký vào hệ thống, ví dụ hàng hóa được lưu kho chờ thông quan tại địa điểm ‘CTY CP DVHH NOI BAI’ chịu sự giám sát của Hải quan nội bài bạn chọn mã là ’01ABA02′.

Phương tiện vận chuyển: Nhập vào phương tiện vận chuyển tùy theo phương thức vận chuyển bạn đã chọn ở trên, ví dụ với phương thức là đường không thì phương tiện vận chuyển bạn nhập vào theo định dạng như sau:

Địa điểm dỡ hàng: Nhập vào cảng địa điểm dỡ hàng , có thể chọn từ danh mục bằng cách nhấn vào nút có dấu 3 chấm. Mã địa điểm dỡ hàng bạn chọn phải phù hợp với loại Phương thức vận chuyển đã chọn ở mục trên (phương thức vận chuyển là đường biển, đường không, đường sắt.. thì phải chọn mã địa điểm thuộc cảng biển, đường không, đường sắt tương ứng), ví dụ chọn mã địa điểm dỡ hàng cho phương thức vận chuyển đường biển là Cảng Hải Phòng thì bạn chọn mã là ‘VNHPH – CANG HAI PHONG’. Trường hợp cảng địa điểm không xác định cụ thể thì người khai chọn mã địa điểm của mã nước kèm theo ‘ZZZ’ ví dụ VNZZZ – UNKNOW

Mã kết quả kiểm tra nội dung: Trường hợp người khai xem hàng trước khi đăng ký tờ khai thì nhập vào chỉ tiêu này với các lựa chọn trong danh mục, lưu ý: khi người khai hải quan có yêu cầu cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng đối với một số trường hợp yêu cầu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì tờ khai mới được hoàn thuế, không thu thuế, thanh khoản… (VD: nhập hàng đã xuất khẩu bị trả lại) thì nhập vào lựa chọn là ‘C’.

Lưu ý về việc khai số định danh hàng hóa đối với Cảng biển và Sân bay quốc tế:

Trên tờ khai nhập khẩu, số định danh hàng hóa được nhập theo cú pháp sau:

Số định danh hàng hóa = ##XYYYYNNNNNNNNNNN##.

Mỗi vận đơn chủ khai cách nhau dấu “;” được khai tại ô ký hiệu và số hiệu bao bì

Trong đó:

  • ##: Là ký hiệu kết thúc cho 1 thông tin Vận đơn chủ

Ví dụ trong trường hợp lô hàng có 2 vận đơn chủ, 2 vận đơn thứ cấp

Lúc làm tờ khai, người khai hải quan sẽ tiến hành nhập liệu vào phần mềm ECUS5VNACCS như sau

Sau khi nhập liệu thông tin tờ khai, người khai hải quan nhấn nút “Ghi” thì phần mềm Ecus5Vnaccs sẽ đưa ra thông báo về việc khai số định danh đối với tờ khai nhập

Tiếp theo, người khai hải quan chọn “Đồng ý” để chương trình tự động chuyển dữ liệu về thông tin vận đơn chủ MAWB xuống chỉ tiêu “Ký hiệu và số hiệu bao bì” để khai báo tới hải quan theo đúng cấu trúc quy định: ##XYYYYNNNNNNNNNNN##.

Trên tờ khai nhập khẩu, số định danh hàng hóa được nhập theo cú pháp sau:

Số định danh hàng hóa = ##XYYYY##. Mỗi vận đơn chủ khai cách nhau dấu “;” được khai tại ô ký hiệu và số hiệu bao bì

Trong đó:

Ví dụ trong trường hợp lô hàng có 2 vận đơn chủ

Lúc làm tờ khai, trên phần mềm ECUS5VNACCS người khai hải quan sẽ tích chọn “Chỉ có Master Bill” và tiến hành nhập liệu vào như sau:

Sau khi nhập liệu thông tin tờ khai, người khai hải quan nhấn nút “Ghi” thì phần mềm sẽ đưa ra thông báo về việc khai số định danh đối với tờ khai nhập

Tiếp theo, người khai hải quan chọn “Đồng ý” để chương trình tự động chuyển dữ liệu về thông tin vận đơn chủ MAWB xuống chỉ tiêu “Ký hiệu và số hiệu bao bì” để khai báo tới hải quan theo đúng cấu trúc quy định: ##XYYYY##.