Phân Tích STEEP Là Gì – Saga.vn

Steep là gì

Các công ty thường sử dụng phương pháp phân tích STEEP để có được cái nhìn chi tiết xem những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng như thế nào tới các xu hướng. Nó cũng giúp dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai. STEEP về cơ bản là một từ viết tắt của: Xã hội (Social), Công nghệ (Technological), Kinh tế (Economical), Môi trường (Environmental) và Chính trị (Political). Nó cũng được biết đến trên toàn thế giới dưới dạng như PEST, PESTEL, PESTLE, STEPJE, STEP, STEEPLED và LEPEST.

Xã hội: Sự phát triển xã hội bao gồm các nhân tố như hành vi của người tiêu dùng, tôn giáo, lối sống, các giá trị và quảng cáo.

Công nghệ: Khía cạnh công nghệ của phương pháp phân tích STEEP tập trung chủ yếu vào tiến bộ công nghệ. Nó bao gồm các yếu tố như sự đổi mới, truyền thông, năng lượng, vận tải, nghiên cứu và phát triển, quy định về sáng chế và vòng đời của sản phẩm.

Kinh tế: Điều kiện kinh tế gắn liền chặt chẽ với vị thế mua của người tiêu dùng. Trong bước này, các yếu tố được xem xét gồm lãi suất, thương mại quốc tế, thuế, khoản tiết kiệm, lạm phát, trợ cấp, việc làm và doanh nghiệp.

Môi trường: Sự phát triển của môi trường liên quan đến các yếu tố thuộc hệ sinh thái như nước, gió, thực phẩm, đất, năng lượng, ô nhiễm và các quy định về môi trường.

Chính trị: Sự bước tiến về chính trị có thể ảnh hưởng lớn đến các cá nhân và tổ chức. Điều quan trọng là phải nhận thức được khả năng thay đổi sẽ xảy ra trong quyền lực chính trị. Chính trị có thể ảnh hưởng đến môi trường, chống độc quyền, thị trường tài chính, thương mại và các loại luật khác. Các yếu tố cần được xem xét bao gồm: sự ổn định chính trị, quy định về độc quyền, chính sách thuế, quy định về giá bảo vệ người tiêu dùng, thẩm quyền và liên đoàn lao động.

STEEP thường được sử dụng để hiểu rõ về sự phát triển của môi trường bên ngoài trong quá khứ, hiện tại và tương lai, qua các thời kì: thời kì mông lung, thời kì khủng hoảng thông tin và thời kì hỗn loạn.

Vì vậy, phân tích STEEP được tiến hành khi các thành viên không chắc chắn về việc thị trường sẽ phản ứng như thế nào với những thay đổi trong các yếu tố cụ thể. Nó cũng được sử dụng khi công ty nhận được các luồng thông tin liên tục về môi trường bên ngoài hoặc khi các công ty có vẻ hoang mang về môi trường bên ngoài.

Phân tích STEEP dựa trên các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm. Ví dụ, các doanh nghiệp B2C hầu như tập trung vào các yếu tố xã hội. Mặt khác, các công ty phi lợi nhuận lớn có lẽ quan tâm hơn đến các yếu tố chính trị. Các yếu tố có nhiều khả năng thay đổi và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại là những yếu tố quan trọng nhất.

Việc phân tích có thể được thực hiện bởi bất cứ ai muốn kiểm soát sự phát triển trong các yếu tố theo ngữ cảnh. Nó có thể được thực hiện bởi một cá nhân nhưng thường được thực hiện bởi cấp độ của công ty hoặc một bộ phận. Các cơ sở giáo dục cũng có thể chọn làm phân tích STEEP.

Tuy nhiên, điều quan trọng là làm theo chu trình để có được kết quả tốt nhất trong thời gian dành cho việc phân tích. Kế hoạch 5 bước đã được đưa ra dưới đây:

Bước 1: Hiểu rõ các yếu tố được phân tích

Bước này yêu cầu các nhà phân tích phải hiểu được các yếu tố của môi trường đang được đánh giá. Các cá nhân hay công ty nên cố gắng trả lời những câu hỏi sau đây:

  • Các xu hướng và sự kiện chính trong yếu tố này là gì và những bằng chứng nào là mình chứng cho những xu hướng này?
  • Làm thế nào để có những xu hướng phát triển trong lịch sử?
  • Bản chất của sự thay đổi trong xu hướng bạn nhận thấy là gì?
  • Xu hướng này ảnh hưởng tới công ty thế nào?

Bước 2: Đánh giá sự tương quan giữa các xu hướng khác nhau

Bước này đòi hỏi phải đánh giá đúng mối tương quan giữa các xu hướng với các yếu tố môi trường bên ngoài. Là một nhà phân tích, bạn được kì vọng để tìm ra những xung đột giữa các xu hướng và các mối quan hệ tương tác với các xu hướng như thế nào.

Bước 3: Liên kết các xu hướng với các vấn đề

Các nhà phân tích nên xác định xu hướng nào đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc cản trở quá trình đạt được mục tiêu của công ty. Cách tiếp cận tốt nhất để thực hiện bước này là tạo ra một danh sách các xu hướng có thể có và sau đó dần dần thu hẹp nó lại để chỉ còn sót lại những vấn đề chính.

Bước 4: Dự đoán xu hướng sắp tới của các vấn đề

Ở giai đoạn này, bạn sẽ phải phân tích nhiều thông tin hơn những thông tin bạn đã thu thập được trong các bước trước. Sử dụng chuyên môn của bạn và dữ liệu thu thập được để xác định những động lực đằng sau các vấn đề là gì. Cố gắng xác định nguyên nhân và biểu hiện của xu hướng để tìm ra động lực.

Đúng là công việc này khá tốn thời gian và thậm chí gây bực bội. Tuy nhiên, khi bước được hoàn thành, nó có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết giúp hướng dẫn quá trình ra quyết định của công ty.

Bước 5: Tìm ý nghĩa tiềm ẩn

Tìm ý nghĩa tiềm ẩn là một bước quan trọng. Nó sẽ cho bạn một cơ hội duy nhất để đưa ra kết luận hoặc quyết định về môi trường bên ngoài. Nó có thể giúp suy luận ra làm thế nào các yếu tố có thể ảnh hưởng đến bất kỳ sáng kiến chiến lược ở hiện tại và tương lai.

Hãy nhớ rằng kết luận tốt sẽ để lại cho công ty của bạn “nguồn thông tin” và những gợi ý cần thiết khi thực hiện một kế hoạch chiến lược.

Khi các yếu tố môi trường bên ngoài như suy thoái kinh tế và thiếu hụt đầu tư có ảnh hưởng đến các lựa chọn chiến lược của công ty, phân tích STEEP có thể giúp hiểu rõ hơn về sự tác động của mỗi yếu tố đến quá trình lập kế hoạch. Chung quy lại, công cụ này sẽ giúp công ty của bạn đưa ra quyết định tốt hơn.

Bài viết được tài trợ nội dung bởi công ty IPCOMS HANOI.