Tái bảo hiểm là gì? Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm là gì? Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm

Tái bảo hiểm là gì

Hoạt động bảo hiểm sinh ra để bảo vệ người tham gia trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống. Tuy nhiên khi những rủi ro gây tổn thất quá lớn và vượt khỏi khả năng chi trả của công ty bảo hiểm thì họ cần đến một phương thức phân tán rủi ro khác để giảm bớt gánh nặng tài chính. Đó là lý do hoạt động tái bảo hiểm ra đời.

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là nghiệp vụ khi một công ty bảo hiểm chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm với người được bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm khác. Doanh nghiệp bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo hiểm, tối đa 90% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Hiểu một cách đơn giản hơn là khi công ty bảo hiểm không còn đủ khả năng chi trả thì họ cần một bên khác chia sẻ rủi ro cùng. Vì được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên tái bảo hiểm luôn đi kèm với nghiệp vụ bảo hiểm gốc.

>>> Tìm hiểu thêm những thuật ngữ căn bản của bảo hiểm nhân thọ TẠI ĐÂY

Vai trò của tái bảo hiểm là gì?

Có thể nói, tái bảo hiểm đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 • Phân tán rủi ro: Nghiệp vụ này đặc biệt cần thiết trong những trường hợp tích lũy rủi ro hay gặp phải sự cố thảm họa. Khi gặp tình huống vượt quá khả năng chi trả, công ty bảo hiểm gốc có thể nhận được bảo hiểm mà vẫn tuân thủ theo quy định pháp luật.

 • Ổn định tài chính cho công ty bảo hiểm gốc: Nhờ vào phần hoa hồng tái bảo hiểm, được hỗ trợ kỹ thuật… công ty bảo hiểm gốc có thể dần ổn định lại tài chính.

 • Khách hàng an tâm: vì đã được đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm. Nếu có gặp rủi ro thì vẫn được bồi thường đầy đủ và kịp thời.

>>> Đừng bỏ lỡ: Tổng hợp những loại rủi ro trong bảo hiểm mà người tham gia cần phải biết

Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm

Hợp đồng tái bảo hiểm là gì?

Hợp đồng tái bảo hiểm là hợp đồng giữa bên tham gia là doanh nghiệp bảo hiểm gốc và một doanh nghiệp bảo hiểm khác hoặc doanh nghiệp chuyên doanh tái bảo hiểm. Theo đó, đối tượng bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm gốc đối với người tham gia bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Đặc điểm của hợp đồng tái bảo hiểm
 • Hợp đồng tái bảo hiểm được “phát sinh” khi đã có hợp đồng giữa người tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

 • Bên tham gia hợp đồng tái bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm gốc.

 • Đối tượng bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm gốc đối với người tham gia bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro.

 • Các bên trong hợp đồng tái bảo hiểm có nghĩa vụ qua lại. Doanh nghiệp bảo hiểm gốc có nghĩa vụ chuyển phí bảo hiểm thu được cho doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tỷ lệ phí chuyển tương ứng với mức rủi ro mà bên tái bảo hiểm nhận. Ngược lại, nghĩa vụ của doanh nghiệp tái bảo hiểm là bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm với mức tỷ lệ nhất định.

 • Hợp đồng tái bảo hiểm có tính chất độc lập. Có nghĩa là công ty bảo hiểm gốc vẫn phải chi trả cho người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm gốc, nhưng nếu có rủi ro xảy ra và gây thiệt hại, công ty bảo hiểm gốc sẽ được nhận một khoản bồi hoàn trong phạm vi rủi ro đã được tái bảo hiểm. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm là đơn vị duy nhất có trách nhiệm với người tham gia bảo hiểm. Trên mặt pháp lý, người tham gia bảo hiểm chỉ có quyền yêu cầu khởi kiện với doanh nghiệp bảo hiểm gốc.

Các hình thức tái bảo hiểm hiện nay

Tùy vào nhu cầu cũng như hình thức chuyển nhượng rủi ro, tái bảo hiểm được chia ra thành 3 loại: tái bảo hiểm tạm thời, tái bảo hiểm cố định và tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc.

Tái bảo hiểm tạm thời

Đây còn được gọi là hình thức tái bảo hiểm tùy ý lựa chọn. Theo đó, công ty bảo hiểm gốc chuyển nhượng cho công ty tái bảo hiểm riêng lẻ từng đơn hoặc từng dịch vụ. Doanh nghiệp tái bảo hiểm có quyền nhận hoặc từ chối, hoặc chọn tái bảo hiểm với tỷ lệ thích hợp. Nghĩa vụ của công ty bảo hiểm gốc là cung cấp thông tin có liên quan đến dịch vụ bảo hiểm cho công ty tái bảo hiểm.

Tái bảo hiểm cố định

Đây là hình thức tái bảo hiểm mà công ty bảo hiểm gốc sẽ chuyển nhượng tất cả rủi ro từ bảo hiểm gốc đã thỏa thuận cho bên tái bảo hiểm. Song song, công ty tái bảo hiểm buộc phải bảo hiểm tất cả những rủi ro đó.

Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc

Đây là hình thức bảo hiểm không bắt buộc phải chuyển nhượng toàn bộ những dịch vụ bảo hiểm. Tuy nhiên, công ty tái bảo hiểm buộc phải chấp nhận những dịch vụ từ công ty bảo hiểm gốc đã thỏa thuận. Theo đó, điều kiện được đưa ra là những dịch vụ này phải phù hợp với điều khoản và nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng tái bảo hiểm. Các bên tham gia hợp đồng tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc phải tuyệt đối trung thực để công ty nhận tái bảo hiểm được đảm bảo lợi ích.

>>> Xem thêm:

 • Bảo hiểm tạm thời là gì và chi trả quyền lợi trong trường hợp nào?

 • Vì sao cần phải xác định đúng đối tượng bảo hiểm trong hợp đồng?

 • Sự kiện bảo hiểm là gì và vì sao người tham gia cần phải quan tâm?