Thẩm duyệt PCCC

Thẩm duyệt là gì

Thẩm duyệt PCCC

Thẩm duyệt PCCC là một trong những thủ tục, quy trình bắt buộc thực hiện. Với mục đích là đánh giá thiết kế phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa hệ thống PCCC vào triển khai lắp đặt. Theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy được quy định tại Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Công tác thực hiện quy trình thiết kế phòng cháy chữa cháy, cần do đơn vị tư vấn thiết kế phòng cháy với đủ năng lực và tư cách pháp nhân đảm nhiệm. Sau đó phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy địa phương thẩm duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu. Công tác phòng cháy chữa cháy phải có hồ sơ dự án và thiết kế dự án, công trình. Hay một bộ phận thuộc dự án tiến hành xây dựng mới, sửa chữa hoặc thay đổi công năng sử dụng. Đảm bảo có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cụ thể cần do đơn vị có đủ năng lực thiết kế. Và phải được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy trước triển khai thi công.

Sự cần thiết của việc thẩm duyệt thiết kế PCCC

Qua công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kết hợp cứu nạn cứu hộ. Kiểm tra và hướng dẫn mọi chủ đầu tư, nhà thầu thi công khi thực hiện xây dựng các dự án công trình. Cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu, điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của nhà nước. Từ đó phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất khi có cháy nổ. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho mọi tổ chức cá nhân. Xác định công tác thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Có vai trò và vị trí quan trọng trong việc phòng ngừa phòng cháy chữa cháy từ gốc. Lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ

Bên cạnh đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu khổ thành phố. Luôn quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Góp phần phòng ngừa, loại trừ hạn chế đến mức thấp nhất điều kiện và nguyên nhân gây ra cháy nổ.

Thực tế đã chứng minh công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố ngày càng nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cũng đã mang tính chuyên nghiệp cao, hiện đại hiệu quả hơn. Góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là phòng cháy và chữa cháy kết hợp cứu nạn cứu hộ. Đã có những cái cách bề mặt hành chính, sử dụng công nghệ thuận tiện cho việc tiếp nhận thẩm duyệt hồ sơ của các công trình. Rút ngắn thời gian triển khai thủ tục giấy tờ hồ sơ liên quan. Giảm được phiền hà cho doanh nghiệp và chủ đầu tư. Vì vậy nâng cao chất lượng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy từ khâu thiết kế thi công đến nghiệm thu dự án công trình. Đưa vào sử dụng trang thiết bị, phương tiện PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Quy định mới nhất năm 2023 về thẩm duyệt PCCC

Thẩm duyệt dự án PCCC cho một công trình được thực hiện bởi cơ quan chức năng phòng cháy chữa cháy địa phương. Việc thẩm duyệt tuân theo một quy trình đã được luật hoá và thực hiện. Các quy định luôn được sửa đổi cho phù hợp với thực trang và sự phát triển công nghệ và đảm bảo tính an toàn ngày càng cao. Vậy hiện nay quy định và quy trình thẩm duyệt có gì mới không và được thực hiện ra sao ?