Vận Tốc tức Thời Là Gì ? Công Thức Tính Vận Tốc Tức Thời Kèm Ví Dụ

Vận tốc tức thời là gì

Vận tốc tức thời được hiểu và được tính dựa trên những công thức và nội dung gì ? Cùng Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tươi Đẹp theo dõi những nội dung hữu ích ngay dưới bài viết này nhé !

Đảm bảo nó sẽ không kiến bạn thất vọng !

Tham khảo bài viết khác:

  • Đường sức từ là gì ? Những tính chất, đặc điểm của đường sức từ lớp 11
  • Từ Trường Đều Là Gì ? Các Đặc Điểm Tính Chất Của Từ Trường Đều

Định nghĩa Vận tốc tức thời là gì ?

a) Khái niệm

– Vận tốc tức thời mô tả sự nhanh chậm và chiều chuyển động tại một thời điểm nào đó trên đường đi của vật.

– Nếu vận tốc trung bình cho ta một cái nhìn tổng quát về vận tốc của vật trong một khoảng thời gian xác định thì vận tốc tức thời cho ta một cái nhìn cụ thể, tại một thời điểm.

b) Độ lớn của vận tốc tức thời

– Độ lớn vận tốc tức thời v của một vật chuyển động tại một điểm là đại lượng đo bằng thương số giữa đoạn đường rất nhỏ Δs đi qua điểm đó và khoảng thời gian rất ngắn Δt để vật đi hết đoạn đường đó.

– Độ lớn vận tốc tức thời tại một điểm cho ta biết sự nhanh chậm của chuyển động tại điểm đó.

c) Vectơ vận tốc tức thời

– Vectơ vận tốc tức thời là một đại lượng vectơ có:

  • Gốc đặt ở vật chuyển động.
  • Phương và chiều là phương và chiều của chuyển động.
  • Độ dài biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.

Chú ý: Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng đó và quy ước như sau:

  • Vật chuyển động theo chiều dương có v > 0.
  • Vật chuyển động ngược chiều dương có v < 0.

Cách tính vận tốc tức thời

+ Bước 1: Chọn chiều dương và gốc thời gian, (chọn gốc thời gian là thời điểm ban đầu: t0 = 0).

+ Bước 2: Tìm gia tốc a và vận tốc ban đầu v0 ở thời điểm t0.

+ Bước 3: Viết công thức : v = v0 + a( t – t0 ) . Nếu t0 = 0 thì: v = v0 + a.t

Ví dụ minh họa 1: Một vật chuyển động biến đổi đều với vận tốc đầu là v0 = -20m/s và gia tốc a = -2m/s2. Tính vận tốc vật sau đó 10s?

– Hướng dẫn giải:

+ Chọn gốc thời gian là thời điểm đầu. + Có v =v0 + at = -20 -2t → Vận tốc lúc t = 10s là: v = -20 – 2. 10 = -40m/s.

==>Nhận xét: Vật này chuyển động nhanh dần đều theo chiều âm.

Ví dụ minh họa 2: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu là v0 = -10m/s và gia tốc a = 0,5m/s2.

a) Lập công thức vận tốc tức thời ? b) Hỏi sau bao lâu vật dừng lại ?

– Hướng dẫn giải: a)

+ Chọn gốc thời gian là thời điểm đầu. + Ta có v = v0 +a.t = -10 + 0,5t.

==>Nhận xét: Đề bài này đã đề cập cả đến dấu của vận tốc và gia tốc nên không phải chọn chiều dương.

b) Khoảng thời gian từ thời điểm đầu tới lúc dừng lại: v = -10 + 0,5t = 0 → t = 20(s)

Vận tốc tức thời với những nội dung trên đã giúp bạn được những bài toán khó khăn đấy chưa ? Hy vọng với những nội dung mà chúng tôi đem đến sẽ luôn là nguồn kiến thức hữu ích nhất nhé !