Biển số xe của các huyện ở Đắk Nông – CAPAPHAM

48 biển số ở đâu

[CPP] Bạn đang tìm hiểu biển số xe của các huyện Đắk Nông? Chúng tôi chia sẻ cho bạn danh sách biển số xe (xe máy, xe hơi…) các huyện tại Đắk Nông để bạn tiện tra cứu huyện nào có những biển số nào.

Ngày 04/4/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA (một số điều khoản đã được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2017) quy định về đăng ký xe. Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Danh sách Biến số xe tại các huyện Đắk Nông

Theo đó, ký hiệu biển (bảng) số xe các tỉnh thành trên cả nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Phụ lục 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA. Cụ thể là:

Theo đó, ký hiệu biển (bảng) số xe các tỉnh thành trên cả nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Phụ lục 02 Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA. Cụ thể là: Biển số xe tỉnh Đăk Nông được ký hiệu bằng số 48.

Sau đây là danh sách tất cả Biển số xe (Dân sự) của các huyện Đắk Nông (Biển số xe của Doanh nghiệp, Cá nhân):

 • Danh sách biển số xe các huyện của Đắk Nông:
 • Thị xã Gia Nghĩa: 48-B1;
 • Huyện Đắk R’Lấp: 48-H1;
 • Huyện Tuy Đức: 48-K1;
 • Huyện Đắk Glong: 48-G1;
 • Huyện Đắk Song: 48-F1;
 • Huyện Đắk Mil: 48-E1;
 • Huyện Cư Jút: 48-D1;
 • Huyện Krông Nô: 48-C1;
 • Biển số xe ô tô: 48A, 48B, 48C, 48D, 48LD.

>> Xem thêm: Tổng hợp Danh sách Biển số xe của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam

Danh sách biển số xe các huyện Đắk Nông bên trên bao gồm:

 • Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Series biển số sử dụng một trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
 • Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài có ký hiệu “LD”. Xe của các dự án có ký hiệu “DA”. Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có ký hiệu “R”.

>> Xem thêm:

  • Biển số 80 – Biển số xe của các Cơ quan, Đơn vị Nhà nước
  • Biển số xe trong quân đội
  • Biển số xe tổ chức và cá nhân nước ngoài