File config là gì? Cách đọc dữ liệu từ file config – BKNS

File config là gì? Cách đọc dữ liệu từ file config – BKNS

Config là gì

File config là gì? Cách đọc dữ liệu từ file config như thế nào? là hai trong số rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ phía khách hàng. Nếu bạn cũng có chung vấn đề như vậy thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay của BKNS nhé. Trong bài viết hôm nay, BKNS sẽ giúp bạn giải đáp mọi vấn đề liên quan đến File config.

File config là gì?
File config là gì?

1. File config là gì?

File config là cách mà người Việt Nam hay sử dụng để nói về “configuration files”.

Trong khoa học máy tính, Configuration files cung cấp những tham số và cài đặt ban đầu cho hệ điều hành cùng với một số ứng dụng máy tính. Configuration files thường được viết bằng mã hoá ASCII và chứa tất cả những dữ liệu cần thiết về ứng dụng, máy tính, người dùng hoặc tệp cụ thể. Bên cạnh đó, configuration files có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, mặc dù chúng chủ yếu được sử dụng bởi những hệ điều hành và ứng dụng để tùy chỉnh môi trường. Ngoài ra, configuration files được sử dụng cho cài đặt hệ thống vận hành, quy trình máy chủ hoặc ứng dụng phần mềm.

2. Cách đọc dữ liệu từ file config

Trên những phần mềm, tính portable là một yếu tố vô cùng cần thiết. Cụ thể, phần mềm có khả năng hoạt động tốt trên máy của bạn nhưng khi chuyển sang một máy tính khác hay một môi trường khác thì không được hoạt động như thường. Hay bạn muốn tuỳ chỉnh 1 option nào đó mà không muốn phải mở source code và thay đổi nó,… Hay trong nhiều trường hợp khác, thì file config là một giải pháp hiệu quả.

Còn đối với ứng dụng kết nối với CSDL, connection string là 1 thứ tất yếu cần có. Connection string hoạt động bình thường được trong máy bạn nhưng khi qua máy khác thì sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng ( Server name là 1 ví dụ). Vì vậy, đặt connection trong file config của ứng dụng là một yếu tố quan trọng để ứng dụng của bạn được Portable.

Khi xây dựng ứng dụng Visual Studio 2013, file config sẽ được bổ sung mặc định vào với tên Test.exe thì khi đó file config có dạng Test.exe.config.

App.Config mặc định như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version=”v4.0″ sku=”.NETFramework,Version=v4.5″ /> </startup> </configuration>

Sau đó bạn bổ sung vào 1 thẻ config, 1 khoá mới với giá trị

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version=”v4.0″ sku=”.NETFramework,Version=v4.5″ /> </startup> <appSettings> <add key=”” value=””/> </appSettings> </configuration>

Thẻ được thêm vào là appSetting, trong đó thẻ con với cặp key – value là config của bạn. Key chính là tên bạn tuỳ đặt của thẻ config, value chính là giá trị thiết lập của bạn. Bạn sẽ cần thêm như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version=”v4.0″ sku=”.NETFramework,Version=v4.5″ /> </startup> <appSettings> <add key=”MyNumber” value=”5″/> </appSettings> </configuration>

Trong đó, trong code sẽ gọi ra giá trị của MyNumber như sau:

static void Main(string[] args) { string sMyNumber = ConfigurationManager.AppSettings[“MyNumber”]; int myNumber = int.Parse(sMyNumber); Console.WriteLine(“My number = ” + myNumber); }

Trên màn hình sẽ hiện ra kết quả như sau:

Cách đọc dữ liệu từ file config

Lưu ý: để dùng ConfigurationManager bạn cần thêm Reference System.Configuration.

Cách đọc dữ liệu từ file config 1

Tương tự như config trên, bạn cần thêm một khoá mới hoàn toàn như sau:

<appSettings> <add key=”MyNumber” value=”5″ /> <add key=”ConnectionString” value=”” /> </appSettings>

Sau đó thêm thẻ mới với key = ConnectionStringvalue, bạn lấy bằng cách sau:

Vào View chọn Server Explorer:

Cách đọc dữ liệu từ file config 2

Ở cột bên phải bạn chọn Data Connections sau đó nhấn Add Connection

Cách đọc dữ liệu từ file config 3

Đặt tên cho Server Name

Cách đọc dữ liệu từ file config 4

Nhấn Test Connection sau đó chọn OK

Cách đọc dữ liệu từ file config 5

Chèn đoạn code vào sau như hình dưới:

<appSettings> <add key=”MyNumber” value=”5″ /> <add key=”ConnectionString” value=”Data Source=KRATOS-PCSQL2012;Initial Catalog=Students;Integrated Security=True” /> </appSettings>

Cách đọc dữ liệu từ file config 6

Kết quả sẽ được hiện lên trên màn hình như sau:

Cách đọc dữ liệu từ file config 7

Hy vọng bài viết trên, BKNS đã cung cấp cho bạn File config là gì? Cách đọc dữ liệu từ file config. Nếu bạn còn bất cứ câu hỏi nào liên quan hãy để lại bình luận ở bên dưới để được hỗ trợ ngay nhé. Ngoài ra hãy theo dõi website bkns.vn để đọc được những bài viết hữu ích khác nữa nhé.