Định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Vai trò, phương pháp xây dựng?

định mức kinh tế kỹ thuật là gì

Hiện nay, trong lĩnh vực xây dựng thì không khó để có thể bắt gặp những khái niệm về định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng dự toán, …Những khái niệm này được xem như là công việc vô cùng cần thiết trong quá trình đấu thầu một công trình hoặc chuẩn bị cho quá trình xây dưng.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Định mức kinh tế kỹ thuật là gì?

Trên thực tế thì những trị số liệu của quy trình về mức chi phí hao hụt những tư liệu lao động và yếu tố là nhân công thì sẽ tạo ra một sản phẩm xây dựng nhất định nào đó và được gọi chung với tên gọi cho nội dung này đó chính là định mức kinh tế kỹ thuật. Do đó, định mức kinh tế kỹ thuật được nhận định là dùng để phục vụ cho quá trình sản xuất của một đơn vị thi công hay lập các mức giá dự toán trong hoạt động xây dựng để nhằm mục đích đảm bảo được số lượng và chất lượng nhất định theo như quy định của pháp luật hiện hành.

Đa số các chủ thể thực hiện việc xác định định mức kinh tế kỹ thuật đ phần đều dựa trên cơ sở là các những số liệu thống kê để đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn, bên cạnh đó thì không thể nò có thể bỏ qua cơ sở chân thực nhất đó là việc quan sát từ thực tiễn. Và nó được xem là một loại định mức phản ánh được đúng trình độ của công nghệ cũng như trình độ tổ chức sản xuất trong lĩnh vực xây dựng ở một giai đoạn nhất định nào đó.

Từ đó có thể tháy rằng định mức kinh tế kỹ thuật đóng một vai trò rất là quan trọng trong lĩnh vực xây dựng và đối với các chủ thể tham gia vào lĩnh vực này, do đó khi thực hiện hoạt động định mức kinh tế kỹ thuật cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

– Thứ nhất, đối với một định mức kinh tế kỹ thuật thì không thể nào bỏ qua việc đưa ra các luận cứ khoa học liên quan đến kinh tế và kỹ thuật, hay là những đảm bảo trong định mức kinh tế kỹ thuật được tính đúng đắn cũng như kết quả về giá dự toán và giá dự thầu hay dự toán thi công,…

– Thứ hai định mức kinh tế kỹ thuật trên thực tế thì các chủ thể tham gia nên phải được xác định cho công tác hoặc là kết cấu xây dựng và lắp đặt tương đối hoàn chỉnh. Không chỉ vậy còn phải phù hợp với nội dung thiết kế và thi công.

– Thứ ba, định mức kinh tế kỹ thuật còn phải tính đến cả những thành tựu khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó thì không thể nào có thể bỏ qua được các ứng dụng vào việc xây dựng cùng các kinh nghiệm tiên tiến và thiết thực nhất.

– Cuối cùng đó chính là kết cấu xây dựng và lắp đặt phải được hệ thống đồng bộ theo một yêu cầu nhất định và có thể áp dụng ở những điều kiện bình thường, phù hợp với cơ giới hiện tại.

Các thành phần cơ bản của định mức kinh tế kỹ thuật bao gồm đó chính là định mức lao động, định mức vật tư và định mức máy móc thiết bị. Đối với những thành phần khác nhau thì sẽ được nhận định là có mức tiêu hao khác nhau. Do đó, mỗi thành phần khác nhau thì sẽ có những định nghĩa riêng biệt của mình. Và định nghĩa này được nhận định như sau:

Mức tiêu hao sức lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đạt tiêu chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định ở đây là định nghĩa của định mức lao động.

Mức tiêu hao của từng loại nguyên liệu, nhiên liệu cần thiết để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì không phản phân vân gì nữa đây chính là định nghĩa của định mức vật tư.

Còn đối với định nghĩa của định mức máy móc, thiết bị được hiểu một cách đơn giản nhất đó chính là thời gian sử dụng cần thiết của từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền quy định. quyền phát hành.

Nội dung của định mức kinh tế kỹ thuật

– Định mức lao động được tính như sau:

Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).

Trong đó:

Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công;

Định mức lao động gián tiếp được quy định bằng tỷ lệ phần trăm của lao động trực tiếp.

– Số lượng vật tư

– Định mức máy móc thiết bị

Định mức kinh tế kỹ thuật được biết đến với tên tiếng anh đó chính là: “Economic and technical norms”.

2. Vai trò của định mức kinh tế kỹ thuật:

Như đã được tác giả nêu ở phần 1 ở trên thì có thể thấy rằng vai trò của định mức kinh tế kỹ thuật là vô cùng quan trọng mà nó được xem là quan trong nhất đối với định giá cho các sản phẩm xây dựng cũng như hoạt động sản xuất, thi công. Bỏi vì tính quan trọng của định mức kinh tế kỹ thuật nên sẽ có những ảnh hưởng đến việc xác định các trị số định mức có thể sẽ gây ra sự lãng phí cho quá trình xây dựng nên cần một sai sót cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Thực tế định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng bao gồm khá nhiều loại với các mức đặc trưng và quy định khác nhau của các lĩnh vực. Cũng chính vì thế mà có thể thấy được rằng vai trò quan trọng của định mức kinh tế kỹ thuật sẽ dựa trên các yếu tố như sau:

– Thứ nhất, xét theo quá trình xây dựng và đầu tư thì gồm có:

+ Định mức dự toán về công tác khảo sát hoạt động xây dựng.

+ Định mức về chi phí tư vấn đầu tư và thực hiện công tác xây dựng.

+ Định mức về các khoản chi phí thiết kế để tạo ra các sản phẩm, công trình xây dựng.

+ Định mức về dự toán các giai đoạn xây dựng công trình.

– Thứ hai, xét theo phạm vi quản lý thì bao gồm:

+ Định mức kinh tế kỹ thuật chung và thống nhất toàn bộ do chính Bộ Xây dựng ban hành.

+ Định mức nội bộ (định mức sản xuất).

+ Định mức công trình.

– Thứ ba, xét theo nội dung của kỹ thuật thì định mức kinh tế kỹ thuật bao gồm:

+ Định mức sử dụng vật tư và vật liệu

+ Định mức sử dụng theo ca máy

+ Định mức theo kỹ thuật lao động

– Thứ tư xét theo mức độ chi tiết thì sẽ có:

+ Định mức xây dựng công trình và được dùng để lập đơn giá cho các công đoạn của việc xây dựng.

+ Một số loại định mức mở rộng.

3. Phương pháp xây dựng của định mức kinh tế kỹ thuật:

Bên cạnh việc đưa ra khái niệm và vai trò của định mức kinh tế kỹ thuật thì trong nội dung bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ gửi thêm tới quý bạn đọc về phương pháp để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Việc định mức kinh tế kỹ thuật được thực hiện theo các phương pháp có nội dung như: xây dựng định mức dựa vào các tài liệu đã thu thập được, phân tích và xây dựng định mức thông qua việc phân chia, dựa vào các tài liệu đã có và thu thập được, … đã thu thập được trong quá trình thực hiện hoạt động khảo sát, nghiên cứu của từng công đoạn khác nhau. Mà cụ thể:

– Phương pháp định mức kinh tế kỹ thuật đầu tiên được nhận định đó chính là việc các chủ thể thực hiện hoạt động xây dựng định mức dựa vào các tài liệu mà các chủ thể đã tích lũy và đã thu thập được về độ hao phí thời gian hay sản lượng thực tế để hoàn thành các công việc qua từng thời điểm cũng như các công đoạn khác nhau. Đồng thời còn được nhận định thông qua thời gian hay sản lượng quy định ở mức thường lấy tương đương với giá trị trung bình theo như quy định của pháp luật hiện hành.

– Phương pháp thứ hai để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật được biết đến ở đây đó chính là việc các chủ thể thực hiện việc phân tích và xây dựng định mức thông qua việc phân chia cũng như các hoạt động cần thực hiện trong công việc định mức, cách tính toán các nhân tố có thể ảnh hưởng đến quy trình kỹ thuật nghiên cứu một cách chi tiết, tỉ mỉ toàn bộ quá trình quan trắc cũng như phân tích cụ thể từng thông số liên quan đến vấn đề môi trường, đến các vật tư tiêu hao trong khi thực hiện công việc.

– Phương pháp cuối cùng để định mức kinh tế kỹ thuật đó chính là phương pháp phân tích khảo sát có nghĩa là cần dựa vào các tài liệu đã có và thu thập được trong quá trình nghiên cứu, khảo sát hay thông qua các phiếu điều tra để đánh giá và đưa ra định mức cụ thể.