Have just là thì gì

Have just là thì gì

Từ “một mình” là một từ quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Như chúng ta đã biết, từ này có thể được sử dụng để chỉ thời gian, để nhấn mạnh, thay thế cho từ “chỉ” và cũng được sử dụng trong nhiều cụm từ hoặc thành ngữ.

Hãy tập trung vào một số cách để sử dụng từ này trong nhiều ngữ cảnh.

chỉ để mô tả thời tiết

Gần đây = gần đây: vừa hoàn thành

just được dùng để mô tả một hành động vừa mới xảy ra, đặc biệt là ở thì hiện tại hoàn thành.

Tôi vừa đến ngân hàng. = Tôi vừa đi đến ngân hàng.

tom vừa đến . bạn có thể nói chuyện với anh ấy bây giờ. = Tom vừa đến. bạn có thể nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ.

mary vừa hoàn thành báo cáo của cô ấy. = Maria vừa hoàn thành báo cáo của cô ấy.

Lưu ý: Trong văn nói, người Mỹ thường chỉ sử dụng thì quá khứ đơn cũng như thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động vừa xảy ra. trong khi đó, người Anh sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn hảo. hãy xem các ví dụ bên dưới.

hoặc

vừa ăn trưa xong. (thì hiện tại hoàn thành)

nhưng chúng tôi sẽ không nói: jane vừa đến ngân hàng.

just = ngay lập tức: ngay lập tức

just cũng được sử dụng để diễn đạt điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra ngay lập tức. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc “going to” để diễn đạt điều gì đó sắp xảy ra.

Anh ấy chỉ đã sẵn sàng rời đi ngay bây giờ. = bạn đã sẵn sàng.

Tôi sẽ chỉ hoàn thành việc này và sau đó chúng ta có thể đi. = Tôi sẽ làm điều này ngay lập tức và sau đó chúng ta có thể đi.

chỉ – gần thời điểm: đồng thời

just cũng được dùng để mô tả hai hành động diễn ra vào cùng một thời điểm được đề cập: ngay sau (ngay sau), ngay trước (ngay trước đó), ngay khi, giống như khi nào)

Tôi thấy tom y khi anh ấy rời đi ngày hôm qua. = tôi đã thấy tom vừa lúc anh ấy đi hôm qua

jennifer đã hoàn thành báo cáo theo yêu cầu của sếp. = Jennifer đã hoàn thành bản báo cáo đúng lúc ông chủ yêu cầu cô ấy làm.

only (adv) = only: chỉ

hơn nữa, just cũng được sử dụng như một trạng từ như “only”, “đơn giản” hoặc “chỉ đơn thuần”

Đừng lo lắng về cái cốc đó, nó chỉ là cái gì đó cũ. = đừng lo lắng về cái cốc đó, nó chỉ là một món đồ cũ.

cho biết anh ấy chỉ cần một kỳ nghỉ để thư giãn. = cô ấy nói cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi để thư giãn.

only (adv) = precision: chính xác, phù hợp

ngoài ra, just cũng sẽ được sử dụng như một trạng từ có nghĩa chính xác, chẳng hạn như các từ chính xác , chính xác .

Đó chỉ là thông tin tôi cần để hiểu tình huống. = đó là thông tin chính xác tôi cần để hiểu vấn đề.

alexander chỉ là người phù hợp cho công việc. = alexander là người phù hợp với công việc.

fair (a) = trung thực: trung thực, trung thực, công bằng

Ít người biết rằng chữ just cũng được dùng để mô tả một người trung thực hoặc công bằng. Hãy xem một số ví dụ.

Anh ấy là người đàn ông độc thân , vì vậy bạn có thể mong đợi được đối xử tốt. = bạn là một người trung thực, vì vậy bạn có thể mong đợi được đối xử tốt.

Bạn phải ở một mình với tất cả học sinh của mình, không chỉ với những người bạn thích. = phải công bằng với tất cả học sinh, không chỉ những người yêu thích họ.

câu có chứa từ just

Ngoài ra, từ này cũng xuất hiện trong một số cụm từ và thành ngữ quan trọng.

just in time = sẵn sàng vào đúng thời điểm cần thiết: kịp thời và thích hợp

Đây là cụm từ thường được sử dụng trong kinh doanh sản xuất để chỉ số lượng phù hợp, đúng nơi, đúng lúc

Nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng sản xuất chỉ trong thời gian để thực hiện các đơn đặt hàng của chúng tôi. = các nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng các phương pháp sản xuất phù hợp và kịp thời để đáp ứng các đơn đặt hàng.

Sử dụng phương pháp đúng lúc giúp giảm 60% chi phí lưu trữ của chúng tôi. = sử dụng phương pháp phù hợp và kịp thời để giảm 60% chi phí lưu kho.

fresh off the boat = ngây thơ, thiếu kinh nghiệm: newbie, thiếu kinh nghiệm

Đây là cụm từ dùng để chỉ một người vừa đến một môi trường hoàn toàn mới với nhiều bỡ ngỡ.

cho anh ấy một thời gian để thích nghi với vị trí mới. hãy nhớ rằng nó mới được tải xuống và sẽ cần một thời gian để bắt kịp. = cho anh ta thời gian để thích nghi với vị trí mới. hãy nhớ rằng anh ấy là một người mới và sẽ mất một thời gian để bắt kịp tốc độ.

trông họ như thể vừa rời khỏi con tàu vì họ không thể hiểu nó đang diễn ra như thế nào. = họ trông như những bóng ma mới vì họ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó.

just in case = chính xác những gì cần thiết: chính xác những gì cần thiết

trong trường hợp này, chúng tôi thấy rằng nó chỉ được sử dụng như từ “chính xác”

Hai tuần nghỉ làm là những gì tôi cần. Tôi cảm thấy như một người mới. = hai tuần tôi nghĩ là những gì tôi cần. Tôi cảm thấy như được tái sinh.

Tôi nghĩ ý tưởng của bạn chỉ là tấm vé cho chiến dịch tiếp thị của chúng tôi. = Tôi nghĩ ý kiến ​​của bạn là những gì chúng tôi cần cho chiến dịch tiếp thị của mình.

bản dịch và trích dẫn từ thinkco