Giới thiệu tổng quan – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giới thiệu tổng quan – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Pvn là gì

Trong các định nghĩa chung, văn hóa doanh nghiệp được hiểu là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, hoạt động của mọi thành viên trong doanh nghiệp phấn đấu thực hiện các mục đích của doanh nghiệp và xem đó cũng là sự nghiệp của mình. Và “Văn hóa Dầu khí” chính là đặc trưng văn hóa doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam. Một đặc điểm quan trọng của ngành Dầu khí là ngành kinh tế- kỹ thuật, đòi hỏi trình độ và trí tuệ, đó là điểm tựa của sự phát triển. Lịch sử đã chứng minh các thành tựu của ngành Dầu khí được kiến tạo trên thành công của các giải pháp khoa học kỹ thuật, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, là thành quả lao động của tập thể các nhà khoa học công nghệ: năng động, sáng tạo, nhiệt tình, biết gắn kết và tích hợp các chuyên môn với nhau, khó tìm thấy một công trình Dầu khí lớn mà không phải là một công trình tập thể. Sự trưởng thành của đội ngũ khoa học kỹ thuật là thành quả của chính sách hội nhập và mở cửa của Đảng triển khai trong ngành Dầu khí. Văn hóa Dầu khí lấy con người làm gốc, bởi sự thành bại của mỗi doanh nghiệp cũng đều do yếu tố con người. Văn hóa Petrovietnam lấy việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trọng tâm để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, làm cho quan niệm giá trị của doanh nghiệp thấm sâu vào các chế độ, chính sách, từng bước chấn hưng, phát triển doanh nghiệp. Văn hóa dầu khí còn là Tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái chia sẻ với cộng đồng, xã hội đất nước. Văn hóa của Petrovietnam cũng là truyền thống của nghĩa tình, luôn là mái ấm gia đình của những người lao động Dầu khí. Nét văn hóa doanh nghiệp này phải chăng thể hiện bản sắc văn hóa gia đình của người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung. Một văn hóa doanh nghiệp không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận đơn thuần, nó thể hiện tình cảm và trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng và những đồng nghiệp không may mắn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Văn hóa Dầu khí được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ đến các đơn vị thành viên Tập đoàn, ở mỗi đơn vị đã hình thành nét văn hóa riêng của đơn vị vừa phát huy được giá trị văn hóa chung của Tập đoàn Dầu khí vừa xây dựng những nét văn hóa phù hợp với tính chất đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Sự nhận diện doanh nghiệp trong văn hóa doanh nghiệp là thương hiệu và nhãn hiệu. Xây dựng được thương hiệu chính là xác định chữ “tín” với khách hàng đó là điều hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp.

Đã có rất nhiều thương hiệu của Dầu khí quen thuộc của các đơn vị như: PVGas – Năng lượng cuộc sống; PVOil – Năng lượng sạch cho hành tinh xanh; PVI – Ngọn lửa của niềm tin; PVFCCo – Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu; PVEP – hành trình những người đi tìm lửa….và nhiều thương hiệu uy tín khác của các doanh nghiệp Ngành Dầu khí, tạo nên một hình ảnh sinh động, đa dạng về Văn hóa Dầu khí.