Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong? – Luật Hoàng Phi

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều ở đâu

Câu hỏi:

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong?

A. Nước biển.

B. Nước mưa.

C. Nước sông.

D. Nước giếng.

Đáp án đúng A.

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong nước biển,ngoài ra, còn có một lượng nhỏ trong lòng đất, muối mỏ được hình thành từ những hồ nước mặn, khi nước hồ bay hơi, còn lại muối natri clorua kết tinh thành những vỉa dày trong lòng đất.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Trong tự nhiên, natri clorua có nhiều nhất trong nước biển, ngoài ra, còn có một lượng nhỏ trong lòng đất. Muối mỏ được hình thành từ những hồ nước mặn, khi nước hồ bay hơi, còn lại muối natri clorua kết tinh thành những vỉa dày trong lòng đất.

– Nước biển có chứa thành phần muối NaCl làm cho nước biển có vị mặn.

– Nguồn gốc của muối Natri Clỏua là do một phần xuất phát từ miệng núi lửa hoặc đá trên đáy biển. Tuy nhiên, phần lớn muối có nguồn gốc trên đất liền: Nước ngọt từ những cơn mưa không ở dạng tinh khiết 100% nó hòa tan CO2 trong khí quyển rơi xuống đất.

– Nước mưa chảy trên mặt đất để tiếp cận đường thoát nước trong khu vực, tính axit của nước mưa phá vỡ đá, thu giữ ion trong đá và mang chúng ra biển. Khoảng 90% các ion này là natri hoặc clo. Hai loại ion này kết hợp với nhau tạo ra muối.

– Từ khi trái đất mới hình thành có nước ở rất nhiều nơi trên bề mặt vỏ trái đất, sau này khi nước bốc hơi hết chỉ còn lại một lượng muối đáng kể gọi là các mỏ muối nhưng dó các cuộc kiến tạo và vận động của vỏ trái đất mà các mỏ muối này bị chôn sâu trong lòng đất.

– Ngày nay người ta khai thác muối đó bằng cách đào hầm hoặc giếng sâu qua các lớp đất đá đến mỏ muối thu được muối mỏ, muối mỏ sau khi khai thác được nghiền nhỏ và tinh chế để có muối tinh NaCl (Natri Clorua).

– Natri Clorua có cấu trúc tinh thể Natri Clorua với mỗi nguyên tử có 6 nguyên tử cận kề tạo ra cấu trúc bát diện. Sự phân bổ này được gọi là khớp nối lập phương kín.

– Là chất điện li mạnh phân li hoàn toàn trong nước sản phẩm là các ion âm và dương; Là muối của bazo khá mạnh và axit mạnh nên nó mang tính trung tính do đó tương đối trơ về mặt hóa học.

– Cách khai thác muối:

+ Ở những nơi có biển hoặc hồ nước mặn, người ta khai thác NaCl từ nước mặn trên. Cho nước mặn bay hơi từ từ, thu được muối kết tinh.

+ Ở những nơi có mỏ muối, người ta đào hầm hoặc giếng sâu đến mỏ muối để lấy muối lên. Muối mỏ sau khi khai thác, được nghiền nhỏ và tinh chế để có muối sạch.