Phân biệt từ vựng tiếng Anh – “worthless” và “priceless”

Priceless là gì

Thầy từng lẫn lộn giữa một số từ tiếng Anh. Một trong những số đó là 02 tính từ “worthless”“priceless”. Từ đầu tiên “worthless” nghĩa là “vô giá trị”, “không đáng giá gì”; còn từ sau “priceless” là “rất quý giá”, “khó cân đo đong đếm hết”. Không biết thầy đã dùng sai bao nhiêu lần.

Nhiều khi thao thao bất tuyệt, mình sai mình không biết, người nghe nhiều người không để ý (và có thể, để ý thì cũng không biết); và nhiều người biết, có khi cũng không nhắc.

Hôm trước, trùng hợp ngẫu nhiên, đứng ngoài hành lang, nghe giáo viên dạy “worthless” là “vô giá” và “worthful” là tính từ ngược nghĩa với “worthless”. Vậy là mình không phải là người sai (trầm trọng) duy nhất.

Bật điện thoại ra tra mấy lượt, thấy tính từ “worthful” thậm chí còn … không được nhắc tới trong cả ba từ điển CALD 4th, OELD 9th và LDOCE 6th.

Ngạc nhiên thật, và như thói quen, thầy tra thử trong ngữ liệu tổng hợp của mình, thấy từ này không xuất hiện. Tra thử trong một ngữ liệu Anh – Mỹ khác, từ “worthful” có tần suất xuất hiện gần như bằng không. Có mấy ai trên đời dùng chữ “worthful”?.

Tra cứu về nguồn gốc từ (word origin), thầy thấy từ “worthful” được chế biến sau này, xuất phát từ chữ “worthless”; và thực tế gần như không có giá trị sử dụng.

Về việc học từ vựng, muốn học cho đúng mức là cực kì phức tạp. Không cẩn thận sẽ gây hậu quả rất tai hại. Từ vựng tiếng Anh phải gọi là mênh mông.

Ví dụ khác, đơn giản như sau: nhận lá thư thì tiếng Anh là “receive an email”, đọc lá thư thấy thông tin, trong đầu mình phản ứng ngay thì nói là “respond to the email”. Nếu đồng ý là “accept the invitation”. Bấm nút trong hộp thư để trả lời là “reply to the email”. Nhận thì “receive” và “accept”, phản hồi hay trả lời là “respond to” và “reply to”. Người học ban đầu có thể gặp khó khăn với những động từ này.

Nếu người ta nói “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Việt”, thầy cũng có câu thành ngữ tương tự như vậy về từ vựng tiếng Anh.

“Thú chơi từ vựng” là thú chơi không bao giờ thầy tham gia. Học viên cần hiểu và có góc nhìn toàn diện, tập trung đúng vào những mục tiêu học tập ngôn ngữ mình đặt ra hơn là những thứ râu ria.

Chính vì sự phức tạp của từ vựng, mấy năm trước, thầy mới có ý tưởng và đã tạo ra cuốn Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng©.

Trong sách này, thầy chỉ ra những từ cốt lõi trong tiếng Anh học thuật, làm nền tảng cho việc học, để các bạn học tập cực kì tập trung, tiến bộ rất nhanh và tránh phải sa đà vào những điều không liên quan.

Thầy La Thành Triết – The Master